Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม5,184,586

ยกเว้นค่าผ่านทาง สายเฉลิมมหานคร ศรีรัช และอุดรรัถยา ในวันที่ 5 และ 10 ธ.ค. 63 จริงหรือ?

วันที่ 4 ธ.ค. 2563 16:30 น.

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ยกเว้นค่าผ่านทาง สายเฉลิมมหานคร ศรีรัช และอุดรรัถยา ในวันที่ 5 และ 10 ธ.ค. 63 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย การทางพิเศษแห่งประเทศไทย พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

เนื่องในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ และวันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2563 เป็นวันรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นวันหยุดราชการประจำปีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) และบริษัท ทางด่วน กรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) ร่วมปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทานโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 (ทางพิเศษศรีรัช รวมถึงส่วน D) และสัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด (ทางพิเศษอุดรรัถยา) ฉบับแก้ไขใหม่ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม จึงได้ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษ 3 สายทาง ได้แก่ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร, ทางพิเศษศรีรัช และทางพิเศษอุดรรัถยา ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ถึง 24.00 น. เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในวันหยุด และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน รวมทั้งช่วยลดปัญหาจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ

และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.exat.co.th หรือหากต้องการสอบถามข้อมูลการเดินทาง สภาพการจราจร และขอความช่วยเหลือจากศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ โทร 1543

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

แท็ก #AFNC #AFNCThailand #ข่าวจริง #ค่าผ่านทาง #ทางด่วนฟรี #ฟรีค่าผ่านทาง #ศรีรัช #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #อุดรรัถยา #เฉลิมมหานคร