Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม8,982,576

มาตรการรักษาระดับการจ้างงานธุรกิจ SMEs จ่ายเงินอุดหนุนนายจ้าง 3,000 บาท/คน นาน 3 เดือน จริงหรือ?

วันที่ 10 ต.ค. 2564 15:30 น.

ตามที่มีการเผยแพร่ข่าวสารในสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง มาตรการรักษาระดับการจ้างงานธุรกิจ SMEs จ่ายเงินอุดหนุนนายจ้าง 3,000 บาท/คน นาน 3 เดือน ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

ที่ประชุมครม. เมื่อวันที่ 5 ต.ค. ได้เห็นชอบหลักการโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงาน ตลอดจนสร้างความแข็งแรงให้แก่ธุรกิจ โดยรัฐบาลจะจ่ายเงินอุดหนุนให้กับนายจ้างภาคเอกชนที่อยู่ในระบบประกันสังคมจำนวน 3,000 บาท/คน/เดือน เป็นเวลา 3 เดือน โดยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในเดือนต.ค. 64 และรับเงินอุดหนุน (ตั้งแต่พ.ย. 64 – ม.ค. 65)

ส่วนเงื่อนไข คือ ต้องเป็นนายจ้างในระบบประกันสังคม ที่มีลูกจ้างเป็นผู้ประกันตน ม.33 สัญชาติไทยไม่เกิน 200 คน มีการส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม และจะต้องรักษาการจ้างงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 ในกรณีมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น จะได้รับเงินอุดหนุนเพิ่มตามการจ้างงานจริง ไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนลูกจ้างสัญชาติไทย ณ วันเริ่มโครงการ ซึ่งมาตรการนี้คาดว่าจะรักษาระดับการจ้างงานธุรกิจ SMEs ที่มีลูกจ้างไม่เกิน 200 คน จํานวน 480,122 แห่ง และรักษาการจ้างงานลูกจ้างได้จำนวน 5,040,176 คน

และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.prd.go.th/th หรือโทร. 02-618-2323

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี

กดแชร์ข่าว เพื่อไม่ให้สังคมตกเป็นเหยื่อข่าวปลอม
  •  
  •  
  •  
  •  
แท็ก #AFNCThailand #AntiFakeNewsCenter #ข่าวจริง #จ้างงาน #นายจ้าง #พนักงาน #มาตรการ #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #แจกเงิน