Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม3,511,700

พนักงานการบินไทย ติดโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ข่าวปลอม สร้างความเข้าใจผิด อย่าแชร์!

วันที่ 27 ม.ค. 2563 10:24 น.

ตามที่มีข่าวปรากฎในสื่อออนไลน์ต่างๆ เรื่อง พนักงานการบินไทย ติดโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ บริษัทการบินไทย จำกัด(มหาชน) กระทรวงคมนาคม พบว่าข้อมูลที่ปรากฏดังกล่าวเป็น ข้อมูลเท็จ

จากกรณีที่มีผู้แชร์ข้อมูลว่ามีพนักงานของการบินไทย ที่ปฏิบัติหน้าให้บริการผู้โดยสารติดโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ทางบริษัทฯ ขอยืนยันว่า ข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด และขณะนี้ได้มีการออกมาตรการป้องกันโรคระบาด โดยคำนึงถึงการให้บริการ และความปลอดภัยสูงสุด รวมถึงเน้นย้ำให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะให้ผู้ปฏิบัติงานดูแลตนเอง เช่น สวมหน้ากากอนามัย และถุงมือ นอกจากนั้นให้สังเกตอาการผู้โดยสารในระหว่างเที่ยวบินด้วย โดยมาตรการป้องกันโรคระบาด มีดังนี้
1. มาตรการคัดกรองในการตรวจรับผู้โดยสาร และการบริการภาคพื้น
2. มาตรการในการให้บริการบนเครื่องบิน
3. มาตรการในการจัดเตรียมอากาศยาน และฆ่าเชื้อโรค
4. มาตรการทำความสะอาดภายในอากาศยาน
5. มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังสุขอนามัยของพนักงาน
6. มาตรการการรับขนส่งสินค้าและไปรษณียภัณฑ์
7. มาตรการด้านโภชนาการ


ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.thaiairways.com หรือโทร. 02 3561111

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ไม่จริง ไม่ควรแชร์ต่อ

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กระทรวงคมนาคม

แท็ก #AFNCThailand #COVID-19 #การบินไทย #ข่าวปลอม #โควิด-19 #โรคปอดอัก