Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม6,736,908

ปลั๊กไฟที่มีฟิวส์ ผิดกฎหมาย ห้ามซื้อ-ขาย จริงหรือ?

วันที่ 8 มิ.ย. 2564 16:40 น.

ตามที่มีข้อความปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ปลั๊กไฟที่มีฟิวส์ ผิดกฎหมาย ห้ามซื้อ-ขาย ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

จากกรณีการโพสต์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องชุดสายพ่วงนั้น สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้ตรวจสอบและชี้แจงว่า ข้อมูลดังกล่าวเป็นความจริง ชุดสายพ่วง เป็นสินค้าที่ สมอ. ควบคุม ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน มอก. 2432-2555 ซึ่งผู้ทำ หรือนำเข้า จะต้องได้รับใบอนุญาตจาก สมอ. ก่อน โดยในข้อกำหนดของ มอก.ดังกล่าว จะมีการระบุว่า “ห้ามใช้ฟิวส์เป็นอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน” ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ มอก. 2432-2555 เลือกซื้อ ชุดสายพ่วง อย่างไร จึงปลอดภัย ได้จากกองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) http://pr.tisi.go.th/16770/

และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) สามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ https://www.tisi.go.th/ หรือโทร. 02 202 3300

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม

กดแชร์ข่าว เพื่อไม่ให้สังคมตกเป็นเหยื่อข่าวปลอม
  •  
  •  
  •  
  •  
แท็ก #AFNC #AFNCThailand #ข่าวจริง #ปลั๊กไฟ #ฟิวส์ #มอก #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #สายพ่วง #อันตราย