Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม9,511,349

ประกันสังคม เปิดให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 เปลี่ยน รพ. ในปี 65 จริงหรือ?

วันที่ 23 พ.ย. 2564 13:00 น.

ตามที่มีการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ประกันสังคม เปิดให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 เปลี่ยน รพ. ในปี 65 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน แจ้งว่าสำนักงานประกันสังคมได้เปิดให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 สามารถแจ้งขอเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาลประจำปี 2565 ได้ตั้งแต่ 16 ธันวาคม 2564 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 หากผู้ประกันตนมีความประสงค์จะเปลี่ยนสถานพยาบาลสามารถยื่นแบบเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการ ทางการแพทย์ สปส. 9-02 ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือทำรายการผ่านเว็บไซด์ www.sso.go.th และแอปพลิเคชัน Application SSO Connect

ทั้งนี้การเปลี่ยนสถานพยาบาลในแต่ละครั้งนั้น ขอแนะนำให้ผู้ประกันตนควรเลือกด้วยตนเองโดยให้คำนึงถึงความสะดวก ความพึงพอใจ และประโยชน์ในการขอรับบริการทางการแพทย์และสถานพยาบาลที่เลือกจะต้องเป็นสถานพยาบาลในจังหวัดที่ผู้ประกันตนทำงานอยู่ หรือพักอาศัย ในเขตรอยต่อของจังหวัดดังกล่าว ผู้ประกันตนสามารถนำบัตรประชาชนไปติดต่อขอรับบริการทางการแพทย์ได้ ณ สถานพยาบาล ที่ตนเองเลือกไว้ ดังนั้น เพื่อความสะดวกจึงขอแนะนำให้ลูกจ้าง ผู้ประกันตน พกบัตรประจำตัวประชาชนและแสดงเมื่อไปรับบริการที่สถานพยาบาล กรณีคนต่างด้าว ที่เป็นผู้ประกันตนต้องแสดงบัตรประจำตัว ซึ่งไม่มีสัญชาติไทย หรือบัตรประกันสังคม และหนังสือเดินทาง (Passport) ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบสิทธิกรรักษาพยาบาลได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506/ สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ

และสำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 และผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่ไม่ประสงค์เปลี่ยนสถานพยาบาล สามารถใช้สิทธิรับบริการทางการแพทย์ จากสถานพยาบาลตามสิทธิเดิมได้ จนสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน กรณีผู้ประกันตนที่สิ้นสภาพ จากความเป็นผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิต่อไปได้อีก 6 เดือน นับแต่วันที่สิ้นสภาพ

และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจาก สำนักงานประกันสังคม สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th หรือหากมีข้อสงสัย ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทุกแห่ง หรือที่สายด่วน 1506

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

กดแชร์ข่าว เพื่อไม่ให้สังคมตกเป็นเหยื่อข่าวปลอม
  •  
  •  
  •  
  •  
แท็ก #AFNC #AFNCThailand #การรักษา #ข่าวจริง #ประกันสังคม #ผู้ประกันตน #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #สถานพยาบาล #เปลี่ยนแปลง #โรงพยาบาล