Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม4,810,309

บัตรทอง ครอบคลุม 3 วิธีรักษาผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง จริงหรือ?

วันที่ 2 ก.ย. 2563 17:20 น.

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง บัตรทอง ครอบคลุม 3 วิธีรักษาผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

ตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้อนุมัติสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้าย ครอบคลุมการรักษาทั้ง 3 วิธี คือ การล้างไตผ่านทางช่องท้อง การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และการปลูกถ่ายไต ซึ่งขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ขณะที่กองทุนรักษาพยาบาลสวัสดิการข้าราชการ และกองทุนประกันสังคม ก็ให้สิทธิแก่ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายเช่นกัน แต่การรักษาจะเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของแต่ละกองทุน โดยหากประชาชนต้องการสอบถามเรื่องสิทธิหลักประกันสุขภาพ (สิทธิบัตรทอง) สามารถโทรสายด่วน สปสช 1330

และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.nhso.go.th หรือโทร. 02 1414000

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

แท็ก #AFNC #AFNCThailand #ข่าวจริง #บัตรทอง #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ #ไตวายเรื้อรัง