Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม3,516,406

บขส. แจ้งหยุดเส้นทางเดินรถเข้า ภาคใต้ทุกเส้นทาง

วันที่ 27 พ.ค. 2563 17:55 น.

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง บขส. แจ้งหยุดเส้นทางเดินรถเข้า ภาคใต้ทุกเส้นทาง ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

ตามเผยแพร่ประกาศฉบับที่ 4 วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ว่าด้วยเรื่องคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายเวลาการประกาศใช้อำนาจตาม พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (พ.ร.ก.ฉุกเฉิน) ออกไปอีก 1 เดือน ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 30 มิถุนายน 2563 ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)  เสนอ เพื่อควบคุมและป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 บขส.

บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) จึงขอแจ้งหยุดให้บริการเดินรถในเส้นทางภาคใต้ทุกเส้นทางออกไปก่อน จนกว่าจะมีนโยบายเปลี่ยนแปลงและจะแจ้งให้ผู้โดยสารทราบอีกครั้งเมื่อกลับมาเดินรถตามปกติ ผู้โดยสารสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ Call Center 1490 เรียก บขส. ตลอด 24 ชั่วโมง และ ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ transport.co.th, Facebook Fanpage : บขส. และ [email protected]บขส.

 

เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมสามารถติดตามได้ที่ http://www.mot.go.th/ หรือโทร 02-283-3000

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

แท็ก #AFNC #AFNCThailand #ข่าวจริง #รถทัวร์ #รถโดยสาร #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม