Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม4,810,763

บขส. เพิ่มช่องทางจองตั๋วโดยสารล่วงหน้าผ่านทางออนไลน์ จริงหรือ?

วันที่ 25 พ.ค. 2563 19:28 น.

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง บขส. เพิ่มช่องทางจองตั๋วโดยสารล่วงหน้าผ่านทางออนไลน์ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย บริษัท ขนส่ง จำกัด กระทรวงคมนาคม พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

โดยบริษัท ขนส่ง จำกัด  ได้แจ้งว่า ตามที่ บขส. ได้เปิดเดินรถในเส้นทางภาคเหนือ จำนวน 7 เส้นทาง และเส้นทาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก จำนวน 9 เส้นทาง ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป และเตรียมเปิดเดินรถเส้นทางภาคใต้ จำนวน 3 เส้นทาง ในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เพื่อรองรับผู้โดยสารที่มีความจำเป็นต้องเดินทางในระยะนี้ ทาง บขส. ได้คำนึงถึงความปลอดภัย และสุขอนามัยของผู้โดยสาร พนักงาน และมีการดำเนินมาตรการป้องกันการ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างต่อเนื่อง ตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงคมนาคมกำหนด

ทั้งนี้ บขส. จัดทำมาตรการเว้นระยะห่าง Social Distancing อย่างเคร่งครัด โดยเว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร หากผู้โดยสารครบตามจำนวนที่กำหนด จะไม่รับผู้โดยสารรายใหม่เพิ่มโดยเด็ดขาด งดให้บริการอาหารเครื่องดื่มบนรถโดยสาร และไม่อนุญาตให้นำอาหาร และเครื่องดื่มมารับประทานบนรถโดยสาร โดยจะให้รับประทานอาหารเฉพาะที่จุดพักรถเท่านั้น เพื่อป้องกันการติดต่อสัมผัส ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นอกจากนี้พนักงานประจำรถรถ พนักงานประจำสถานี และผู้ใช้บริการ ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เมื่อเข้าใช้บริการภายในสถานีขนส่ง และขณะอยู่บนรถโดยสาร รวมทั้งขอความร่วมมือผู้โดยสารจองตั๋วโดยสารล่วงหน้า ผ่านทางช่องทางออนไลน์ เพื่อลดความแออัดในการเข้าใช้สถานีขนส่ง และควรใช้เวลาภายในสถานีขนส่ง ไม่เกิน 1 ชั่วโมงก่อนรถออก

ส่วนการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด ผู้โดยสารที่เดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดต้องให้ปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันโรคตามที่จังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำหนดอย่างเคร่งครัด ห้ามลงจากรถระหว่างทางหรือในสถานที่ซึ่งมิใช่ที่หยุดหรือจอดตามที่กำหนดไว้ ผู้โดยสารทุกคนต้องผ่านการคัดกรองผู้โดยสาร หากพบผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ห้ามเดินทางโดยเด็ดขาด รวมทั้ง ผู้ใช้บริการต้อง Scan QR Code จากเว็บไซต์ ไทยชนะ.com เพื่อ Check in /Check out หรือกรอกข้อมูลคำถามสุขภาพตามแบบ ต.8-คค ที่ระบุจุดเดินทางที่ออกและจุดหมายปลายทางที่เป็นประโยชน์ต่อการควบคุมโรคติดต่อ

ซึ่งผู้โดยสารสามารถจองตั๋วรถ บขส. ล่วงหน้า ผ่านทางออนไลน์ได้ที่ เว็บไซต์ www.transport.co.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1490 ตลอด 24 ชั่วโมง

และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจาก บริษัท ขนส่ง จำกัด สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ transport.co.th, Facebook Fanpage : บขส. และ Line@บขส หรือโทร 1490

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : บริษัท ขนส่ง จำกัด กระทรวงคมนาคม

แท็ก #AFNC #AFNCThailand #ข่าวจริง #จองตั๋วออนไลน์ #จองตั๋วโดยสาร #บขส. #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม