Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม4,827,768

ธ.ออมสิน ออกมาตรการพักชำระหนี้ ช่วยลูกค้าในพื้นที่สีแดง 28 จังหวัด จริงหรือ?

วันที่ 8 ม.ค. 2564 12:23 น.

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ธ.ออมสิน ออกมาตรการพักชำระหนี้ ช่วยลูกค้าในพื้นที่สีแดง 28 จังหวัด ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย ธนาคารออมสิน พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ขณะนี้ ธนาคารออมสินพบว่ามีลูกค้าจำนวนมากที่ได้รับผลกระทบ ทางธนาคารจึงได้รีบออกมาตรการเพื่อเป็นการช่วยเหลือลูกค้าในพื้นที่จังหวัด ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดกว่า 28 จังหวัด หรือพื้นที่สีแดง ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกค้าธนาคารที่เดือดร้อนได้รับผลกระทบ โดยธนาคารจะพิจารณาให้ลูกค้าสามารถขอพักชำระเงินต้นไว้ก่อน จ่ายเฉพาะดอกเบี้ย หรือขอลดการจ่ายดอกเบี้ยบางส่วนได้แล้วแต่กรณี ขึ้นอยู่กับความหนักเบาของผลกระทบที่ได้รับ ซึ่งมาตรการครั้งนี้มีระยะเวลา 3 – 6 เดือน เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนวันแรก ในวันศุกร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป โดยลูกค้าที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้ามาตรการช่วยเหลือผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสินแล้ว จากนั้นเจ้าหน้าที่ธนาคารจะติดต่อกลับเพื่อดำเนินการรายละเอียดต่อไป

เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากธนาคารออมสิน สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th, เฟซบุ๊ก ธนาคารออมสิน GSB Society หรือโทร 1115

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : ธนาคารออมสิน

แท็ก #AFNC #AFNCThailand #ข่าวจริง #พักชำระหนี้ #พื้นที่สีแดง #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #ออมสิน