Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม5,213,963

ธ.ก.ส.ปล่อยกู้ฉุกเฉิน สำหรับผู้มีรายได้น้อย หวังลดภาระหนี้สิน จริงหรือ?

วันที่ 13 มี.ค. 2563 23:11 น.

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ธ.ก.ส.ปล่อยกู้ฉุกเฉิน สำหรับผู้มีรายได้น้อย หวังลดภาระหนี้สิน ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

ธนาคารดำเนินมาตรการคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่ง ธ.ก.ส. ดูแลรับผิดชอบในส่วนของเกษตรกร 3 มาตรการ ประกอบด้วย มาตรการลดภาระหนี้สิน มาตรการพัฒนาอาชีพเพิ่มรายได้ และมาตรการพัฒนาตนเอง การสนับสนุนสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉินระยะที่ 2 เป็นหนึ่งในมาตรการลดภาระหนี้สิน วงเงินสินเชื่อตามโครงการ 10,000 ล้านบาท ระยะเวลาการจ่ายสินเชื่อ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563 ปัจจุบันได้จ่ายสินเชื่อไปแล้วเป็นเงิน 8,670.49 ล้านบาท ซึ่งธนาคารจะหยุดการจ่ายเมื่อวงเงินสินเชื่อหมดลงก่อนเวลาที่กำหนด

และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการมาตรการสินเชื่อ จากธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร สามารถติอต่อสอบถามเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.baac.or.th หรือโทร. 02 5550555

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

แท็ก #AFNC #AFNCThailand #ข่าวจริง #ธ.ก.ส. #ปล่อยกู้