Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม4,790,220

ธปท.โต้ข่าวปลอม..ย้ำไม่เคยใช้ทุนสำรองผิดวัตถุประสงค์

วันที่ 21 ก.ค. 2562 16:03 น.

“แบงก์ชาติ” ปัดข่าวปล่อยระบบเงินภายในประเทศ ลั่นเป็นข่าวปลอม ย้ำที่ผ่านมาไม่เคยใช้เงินทุนสำรองระหว่างประเทศผิดวัตถุประสงค์

รายงานข่าวจากธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) เปิดเผยว่า กรณีที่มีการแชร์หรือส่งต่อข่าวเกี่ยวกับ “การปล่อยระบบเงินภายในประเทศ พุทธศักราช 2562 เงินสำรองระหว่างประเทศ 23 ล้านล้านบาท” ซึ่งมีโลโก้ของ ธปท. อยู่บนหัวกระดาษดังกล่าว และมีชื่อนายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธปท. เป็นผู้ลงนามด้านล่างของกระดาษนั้น ธปท.ยืนยันว่า ข่าวดังกล่าวเป็น “ข่าวปลอม” โดย ธปท. ระบุว่า ที่ผ่านมาไม่เคยนำเงินทุนสำรองระหว่างประเทศมาใช้ผิดวัตถุประสงค์

สำหรับวัตถุประสงค์ของเงินสำรองระหว่างประเทศ ทำหน้าที่เป็น “กันชน” เพื่อรองรับความผันผวนของระบบเศรษฐกิจไทย เงินสำรองระหว่างประเทศจึงต้องมี “เพียงพอ” และ “พร้อมใช้” หากมีความต้องการใช้เงินตราต่างประเทศ ทั้งจากการค้าขาย และการลงทุนของคนไทยและคนต่างประเทศ

ที่มา : www.bangkokbiznews.com

แท็ก #การเงิน #การเงิน-หุ้น #ข่าวปลอม #ธปท. #เงินสำรอง