Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม4,885,207

ถุงสปันบอนด์ไม่ใช่ถุงผ้า ทำจากพลาสติก จริงหรือ?

วันที่ 21 ม.ค. 2563 12:06 น.

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ถุงสปันบอนด์ไม่ใช่ถุงผ้า ทำจากพลาสติก  ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับสถาบันวิจัยโลหะ และวัสดุ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ พบว่าข้อมูลที่ปรากฏดังกล่าวนั้นเป็น ข่าวจริง

หลังจากที่มีการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก ประชาชนได้นำถุงชนิดอื่นๆ มาใช้กันมายิ่งขึ้น และหนึ่งในนั้นคือถุงสปันบอนด์ ซึ่งขณะนี้ได้เป็นที่พูดถึงกันว่า ถุงสปันบอนด์นั้นไม่ใช่ถุงผ้า ท่าน ศ.ดร.ประณัฐ โพธิราช ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย ได้ตอบคำถามดังกล่าวว่า วัตถุดิบในการผลิตถุงสปันบอนด์ คือ พลาสติก และถือเป็นผลิตภัณฑ์สิ่งทอประเภทหนึ่งที่เรียกว่า นันวูฟเวน (Nonwoven) ผลิตมาจากเทอร์โมพลาสติกที่นิยมใช้กัน คือ พอลิโพรไพลีน (PP) และโพลีเอสเตอร์ (PET) ที่ใช้ทำขวดน้ำแบบใส

หากเราส่องถุงสปันบอนด์ด้วยไมโครสโคปให้เห็นถึงโครงสร้างด้วยกล้องจุลทรรศน์ จะเห็นได้ว่าถุงสปันบอนด์มีการจัดเรียงเส้นใยแบบสุ่ม วางตัวไม่เป็นระเบียบ โดยการเสริมความแข็งแรงของเส้นใยทำได้ด้วยการใช้ความร้อนให้เส้นใยเชื่อมกัน ซึ่งหากส่องโครงสร้างของถุงผ้า จะเห็นเป็นการบิดเกลียวของเส้นใยซึ่งเกิดจากกระบวนการผลิตเป็นเส้นด้าย ตรงนี้เป็นปัจจัยที่ทำให้ มีความแข็งแรง

การใช้ถุงสปันบอนด์ถือเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าถุงพลาสติก เพราะอาจจะใช้ได้หลายสิบครั้งก่อนที่จะเสียสภาพ แต่ทางที่ดีที่สุดหากเป็นไปได้ขอให้เป็นถุงผ้าเลยจะดีกว่า แต่สิ่งที่สำคัญคือ พฤติกรรมในการใช้ซ้ำ เพื่อลดการใช้ทรัพยากรให้น้อยลง ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนสามารถรับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมของสถาบันวิจัยโลหะ และวัสดุ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.chula.ac.th/academic/metallurgy-and-materials-science-research-institute หรือโทร 0 22184210 ต่อ 2

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สถาบันวิจัยโลหะ และวัสดุ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

ข้อมูลจาก : ชัวร์ก่อนแชร์

แท็ก #ข่าวจริง #ถุงผ้า #ถุงสปันบอนด์ #พลาสติก