Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม3,484,183

ตรวจคัดกรองโรคหายากในทารกแรกเกิดฟรี 30,000 ราย จริงหรือ?

วันที่ 19 ก.พ. 2563 18:34 น.

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ตรวจคัดกรองโรคหายากในทารกแรกเกิดฟรี 30,000 รายทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับสำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

จากนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ที่ต้องการให้เกิดผลต่อประชาชนทุกคนในประเทศไทย คือ“ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ร่างกายแข็งแรง ทําให้เศรษฐกิจของประเทศแข็งแรง” โดยการดำเนินนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้มีความครอบคลุมโรคต่างๆ อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยโรคหายาก แม้จะเป็นโรคที่พบได้น้อยมาก แต่เป็นโรคที่มีภาวะรุนแรงทำให้พิการ และเสียชีวิตก่อนวัยอันควร จึงได้มีนโยบายให้มีการจัดระบบการดูแลให้ครอบคลุม และเท่าเทียม โดยให้มีการตรวจคัดกรองเพื่อการวินิจฉัย และการเข้าถึงเทคโนโลยีการรักษาขั้นสูงโดยจัดงบประมาณเพื่อดูแลผู้ป่วยโรคหายากให้เฉพาะ เพื่อไม่ให้กระทบกับการจัดบริการอื่นๆ

เมื่อวันเด็กแห่งชาติที่ผ่านมา (11 ม.ค. 2563) สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีได้มอบของขวัญวันเด็กในปี 2563 ด้วยการคัดกรอง และบริบาลผู้ป่วยโรคหายากแบบครบวงจร เช่น โรคทางพันธุกรรมและโรคเมตาบอลิก ในทารกแรกเกิด จำนวน 30,000 ราย เพื่อช่วยให้วินิจฉัยโรคหายากได้เร็ว ผลการรักษาจะได้ผลดี พ่อแม่ก็จะได้ลูกน้อยที่สมบูรณ์แข็งแรง มีพัฒนาการปกติ โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ เป็นระยะแรกเริ่มดำเนินการใน 6 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลเลิดสิน โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร จากสำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.pr.moph.go.th หรือโทร. 02 5901311

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แท็ก #ข่าวจริง #ทารกแรกเกิด #สุขภาพ #โรคหายาก