Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม3,422,948

จัดการศึกษานอกระบบต้องขออนุญาต สช. ก่อน จริงหรือ?

วันที่ 26 พ.ค. 2563 21:00 น.

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง จัดการศึกษานอกระบบต้องขออนุญาต สช. ก่อน ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หรือ สช. ได้ให้ข้อมูลว่า การเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นในลักษณะของการศึกษานอกระบบนั้น ถ้าเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ หรือวิทยาลัยอาชีวศึกษาของรัฐ สามารถจัดการศึกษาในรูปแบบนี้ได้ แต่หากเป็นมหาวิทยาลัยเอกชน และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน จะต้องขออนุญาตจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) โดยต้องยื่นขออนุญาตการจัดตั้งตามกฎหมาย หากฝ่าฝืนจะมีความผิดตามกฎหมาย ทั้งนี้ สช. ได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อลงพื้นที่สุ่มตรวจโรงเรียนที่ไม่ได้รับอนุญาตในการจัดตั้งอย่างถูกต้อง หากตรวจสอบพบ จะดำเนินการตามกฎหมายทันที

และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.opec.go.th หรือโทร. 02 2821000

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

แท็ก #AFNC #AFNCThailand #การศึกษานอกระบบ #ข่าวจริง #มหาวิทยาลัย #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #อาชีวศึกษา