Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม4,918,760

ครม. อนุมัติ เพิ่มวันหยุดพิเศษปี 64 รวมทั้งหมด 8 วัน จริงหรือ ?

วันที่ 2 ม.ค. 2564 16:35 น.

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ครม. อนุมัติ เพิ่มวันหยุดพิเศษปี 64 รวมทั้งหมด 8 วัน ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบ การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ และการกำหนดวันหยุดราชการประจำภูมิภาค รวมทั้งการเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดราชการ ประจำปี 2564 ดังนี้

1. วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ รวม 4 วัน ได้แก่วันที่
– วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564
– วันจันทร์ที่ 12 เมษายน2564
– วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564
– วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564

2. วันหยุดราชการประจำภาค รวม 4 วัน ได้แก่วันที่
– วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เป็นวันหยุดราชการประจำภาคเหนือ เพราะเป็นช่วงประเพณีไหว้พระธาตุประจำปี
– วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564 เป็นวันหยุดราชการประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพราะช่วงประเพณีงานบุญบั้งไฟ
– วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 เป็นวันหยุดราชการประจำภาคใต้ เพราะมีประเพณีสารทเดือนสิบ
– วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 เป็นวันหยุดราชการประจำภาคกลาง เพราะเป็นช่วงเทศกาลออกพรรษา

3. ให้เลื่อนวันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช จากวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 เป็นวันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564

และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.prd.go.th หรือโทร. 02 6182323

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี

แท็ก #AFNC #AFNCThailand #ข่าวจริง #วันหยุด #วันหยุดพิเศษ #วันหยุดราชการ #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม