Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม3,515,680

ครม. อนุมัติเพิ่มวันหยุดชดเชยอาสาฬหบูชา หยุดยาว 4 วัน

วันที่ 24 มิ.ย. 2563 13:30 น.

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่องครม. อนุมัติเพิ่มวันหยุดชดเชยอาสาฬหบูชา หยุดยาว 4 วัน ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.63  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมทำเนียบรัฐบาล ครม.มีมติให้หยุดชดเชยช่วงวันสำคัญทางพุทธศาสนาจำนวน 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 4 – 7 ก.ค. 63 นี้ ตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาตรงกับวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาเป็นวันจันทร์ที่ 6 และ 7 ก.ค. ซึ่งวันหยุดดังกล่าว ไม่นับรวมกับวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ โดยวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ 3 วัน ยังคงมีอยู่เช่นเดิม

เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เกี่ยวกับกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี สามารถติดตามได้ที่ www.prd.go.th หรือโทร 02-618-2323

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี

แท็ก #AFNC #AFNCThailand #ข่าวจริง #วันหยุดชดเชย #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #อาสาฬหบูชา