Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม3,674,412

ครม. อนุมัติวันหยุดยาว 2 ช่วง 19-22 พ.ย. และ 10-13 ธ.ค. 2563 จริงหรือ ?

วันที่ 22 ก.ย. 2563 16:45 น.

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ครม. อนุมัติวันหยุดยาว 2 ช่วง 19-22 พ.ย. และ 10-13 ธ.ค. 2563 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

คณะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เปิดเผยว่า ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 22 กันยายน 2563 ได้มีมติเห็นชอบให้เพิ่มวันหยุด 2 ช่วง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในประเทศ โดยช่วงที่ 1 ได้แก่ วันพฤหัสบดีที่ 19 และ วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน ส่งผลให้มีวันหยุดติดต่อยาว 4 วัน (รวมเสาร์-อาทิตย์) ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 19 ถึง วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563

ส่วนช่วงที่ 2 ได้เปลี่ยนวันหยุดชดเชยจากวันที่ 7 ธันวาคม มาเป็นหยุดชดเชยวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคมแทน ซึ่งวันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคมนั้น เป็นวันหยุดวันรัฐธรรมนูญอยู่แล้ว จึงทำให้มีวันหยุดติดต่อยาว 4 วัน (รวมเสาร์-อาทิตย์) ตั่งแต่วันพฤหัสบดีที่ 10 ถึง วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2563

และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.prd.go.th หรือโทร. 02 6182323 อีกทั้งประชาชนสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวได้ที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) เฟซบุ๊ก ศูนย์ข้อมูล COVID-19 หรือโทรสายด่วน 1111

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี

แท็ก #AFNC #AFNCThailand #ข่าวจริง #วันหยุด #วันหยุดยาว #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #เพิ่มวันหยุด