Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม3,502,249

คนจีนตกค้างในไทยกลับอู่ฮั่นแล้ว รัฐบาลจีนส่งเครื่องบินรับกลับวันนี้ จริงหรือ?

วันที่ 31 ม.ค. 2563 22:02 น.

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง คนจีนตกค้างในไทยกลับอู่ฮั่นแล้ว รัฐบาลจีนส่งเครื่องบินรับกลับวันนี้ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กระทรวงคมนาคม พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็น ข้อมูลจริง

หลังจากที่มีการปิดเมืองอู่ฮั่น ไม่ให้เข้า ออก จึงทำให้มีชาวจีนจำนวนหนึ่งที่ยังตกค้างอยู่ประเทศไทย วันนี้ (31 ม.ค.) ทางรัฐบาลจีนได้ส่งสายการบิน Xiamen Airlines เที่ยวบินที่ MF87676 มารับคนจีนที่ตกค้างในไทยกลับประเทศ ทางการท่าอากาศสุวรรณภูมิ และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้อำนวยความสะดวก แยกกลุ่มผู้โดยสาร และในเครื่องบินของทางจีน มีแพทย์ และพยาบาลมาด้วย ทำการตรวจคัดกรองสุขภาพก่อนขึ้นเครื่องซึ่งพบว่า มี 1 คนที่พบว่าเป็นไข้ จึงไม่ได้เดินทางไปไฟลท์นี้

เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมควบคุมโรค เกี่ยวกับสถานการณ์ของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://ddc.moph.go.th/index.php หรือโทร. 1422 ได้ตลอด 24 ชม.

หน่วยงานตรวจสอบ : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กระทรวงคมนาคม

แท็ก #AFNC #AFNCThailand #COVID-19 #ข่าวจริง #โควิด-19