Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม3,487,585

คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพฯ ปลดล็อกร้านชาบู-ปิ้งย่าง สามารถนั่งรวมกันได้ จริงหรือ?

วันที่ 1 มิ.ย. 2563 14:53 น.

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพฯ ปลดล็อกร้านชาบู-ปิ้งย่าง สามารถนั่งรวมกันได้ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 โฆษกกรุงเทพมหานคร ได้แถลงผลประชุมของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร โดยได้ระบุว่าที่ประชุมมีมติ ให้ผ่อนปรนเปิดกิจกรรมและกิจการต่างๆ ในระยะที่ 3 เพื่อให้สอดรับกับคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 63 เป็นต้นไป โดยในส่วนของร้านอาหารนั้น ได้มีมาตรการผ่อนปรนมากยิ่งขึ้น คือ สามารถนั่งรับประทานอาหารรวมกันได้ จากเดิมต้องนั่งห่างกัน 1.5 เมตร ปรับเปลี่ยนเป็นการเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร เพื่อลดความหนาแน่น

ทั้งนี้ประชาชนสามารถอ่านประกาศกรุงเทพมหานครเรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 10) ได้ที่ https://bit.ly/36O9TJ0

เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เกี่ยวกับกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรีสามารถติดตามได้ที่ http://www.prd.go.th หรือโทร 02 6182323

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี

แท็ก #AFNC #AFNCThailand #ข่าวจริง #ปลดล็อก #มาตรการผ่อนคลาย #มาตรการผ่อนปรนระยะที่3 #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม