Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม9,563,196

ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ (วันที่ 1-7 พฤศจิกายน 2564)

วันที่ 14 พ.ย. 2564 09:00 น.

ข่าวบิดเบือน ลาป่วยไม่ถึง 3 วัน ไม่ต้องแสดงใบรับรองแพทย์ต่อนายจ้าง
จากที่มีการส่งต่อข้อมูลตามประเด็นข้างต้น ทางกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ตรวจสอบและชี้แจงว่า ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน (มาตรา 32) กำหนดให้ลูกจ้างมีสิทธิลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริง แต่กฎหมายไม่ได้มีบทบังคับว่าลูกจ้างต้อง แสดงใบรับรองแพทย์ทุกครั้งที่ลาป่วย ซึ่งหากลูกจ้างลาป่วยไม่ถึง 3 วัน อาจมีหรือไม่มีใบรับรองแพทย์มาแสดงต่อนายจ้างก็ได้

อ่านเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/3079VNm

 

ข่าวปลอม เว็บไซต์ www.thailandpass.org เป็นเว็บไซต์ของรัฐ เพื่อลงทะเบียนแจ้งการเดินทางเข้าประเทศไทย
กรณีที่ปรากฏเว็บไซต์ www.thailandpass.org ระบุว่าเป็นระบบลงทะเบียนแจ้งการเดินทางเข้าประเทศไทยนั้น กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ได้ชี้แจงว่า เว็บไซต์ดังกล่าวเป็นเว็บปลอมที่ไม่ได้มาจากหน่วยงานรัฐ โดยเว็บไซต์ Thailand Pass ของจริง ที่ได้มีการเปิดให้ลงทะเบียนเดินทางเข้าประเทศไทยทดแทนระบบ COE นั้น คือเว็บไซต์ tp.Consular.go.th

อ่านเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/2ZUK8YO

 

ข่าวจริง กทม. จัดฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ผู้ประกอบการและพนักงานสถานประกอบการ ในวันที่ 9 พ.ย. เพื่อป้องกันระบาดเพิ่ม
จากการผ่อนปรนให้สถานประกอบการบางประเภทกลับมาเปิดกิจการได้ ที่ประชุมของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 11/2564 จึงได้เห็นควรให้ผู้ประกอบการและพนักงานที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน และเปิดดำเนินกิจการในพื้นที่ 50 เขต เข้ารับวัคซีน ในวันที่ 9 พ.ย. 64 เวลา 09.30 น. ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง

อ่านเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/3woTdVq

 

ข่าวปลอม ถอดวันออกพรรษาจากวันหยุดนักขัตฤกษ์ เพื่อลดความสำคัญทางพุทธศาสนา
จากกรณีการส่งต่อข้อมูลในเรื่อง ถอดวันออกพรรษาจากวันหยุดนักขัตฤกษ์ เพื่อลดความสำคัญทางพุทธศาสนา ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงถึงประเด็นนี้ว่า ข้อมูลที่กล่าวอ้างดังกล่าวไม่เป็นความจริง เนื่องจากไม่เคยมีมติคณะรัฐมนตรีประกาศให้วันออกพรรษา เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันหยุดราชการประจำปี

อ่านเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/2ZM9zey

 

ข่าวจริง รางจืด สามารถช่วยเลิกยาบ้าได้แบบไม่ทรมาน ไม่ลงแดง
รางจืด เป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณในทางถอนพิษ เป็นยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ และในปัจจุบันมีงานวิจัยศึกษาเกี่ยวกับการนำมาใช้ในผู้ป่วยยาเสพติด ประเภทยาบ้า ซึ่งพบว่าสามารถช่วยเสริมการเลิกเสพยาเสพติดและช่วยลดอาการถอนพิษยาแอมเฟตามีนได้ แต่การใช้ยารางจืดมีระยะเวลา และข้อควรระวัง ควรปรึกษาและใช้สมุนไพรรางจืดตามคำแนะนำของบุคลากรทางการแพทย์

อ่านเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/2Y9bh9g

กดแชร์ข่าว เพื่อไม่ให้สังคมตกเป็นเหยื่อข่าวปลอม
  •  
  •  
  •  
  •  
แท็ก #AFNC #AFNCThailand #ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม