Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม5,176,988

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ใบมะขามมีคุณสมบัติแก้ปัญหาตาขุ่นมัว

วันที่ 16 พ.ย. 2563 11:10 น.

ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลถึงเรื่อง ใบมะขามมีคุณสมบัติแก้ปัญหาตาขุ่นมัว ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จโดย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

กรณีจากข้อความเนื้อหาแนะนำการแก้ไขปัญหาตาขุ่นมัว ด้วยการนำน้ำใบมะขามมาใช้หยอดตาเช้าและเย็น ทางด้านกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ได้ชี้แจงว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง ใบมะขามไม่ได้มีคุณสมบัติในการรักษาโรคเกี่ยวกับดวงตา ซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านโรคตา หรือจักษุแพทย์ ได้กล่าวว่าการนำน้ำที่มีคุณสมบัติเป็นกรด หรือด่างมากเกินไปมาสัมผัสลูกตาโดยตรงอาจส่งผลให้เกิดการระคายเคือง แสบร้อนดวงตา อาจถึงขั้นเกิดการทำลายบริเวณผิวกระจกตา เป็นเหตุให้เกิดอันตรายจนถึงขั้นสูญเสียดวงตาได้ หากมีปัญหาเกี่ยวกับโรคตา ไม่ควรรักษาด้วยตนเองควรปรึกษาจักษุแพทย์เท่านั้น

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.dtam.moph.go.th หรือโทร. 02 5917007

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ใบมะขามไม่ได้มีคุณสมบัติในการรักษาโรคเกี่ยวกับดวงตา หากมีปัญหาเกี่ยวกับโรคตา ไม่ควรรักษาด้วยตนเองควรปรึกษาจักษุแพทย์เท่านั้น

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

แท็ก #AFNC #AFNCThailand #ข่าวปลอม #จักษุแพทย์ #ตาขุ่นมัว #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #โรคตา #ใบมะขาม