Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม8,663,827

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ใช้ไฟฉายมือถือส่องเบรกเกอร์ไฟ ทำให้เกิดระเบิดได้

วันที่ 29 มิ.ย. 2563 11:02 น.

ตามที่ได้มีข่าวปรากฎในสื่อออนไลน์ต่างๆ ในประเด็นเรื่อง ใช้ไฟฉายมือถือส่องเบรกเกอร์ไฟ ทำให้เกิดระเบิดได้ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

จากที่มีการนำข้อความกลับมาแชร์อีกครั้งว่า “ห้ามใช้ไฟฉายจากมือถือส่องเบรกเกอร์ไฟ หรือคัทเอาท์ไฟ ที่มีไฟฟ้าแรงสูง เพราะจะทำให้เกิดระเบิดได้” ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า เรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง การใช้ไฟฉายจากมือถือส่องไปยังเบรกเกอร์ไฟ หรือคัทเอาท์ไฟ ไม่สามารถทำให้เกิดระเบิดได้ เนื่องจาก

1. ตู้ไฟฟ้าตามบ้านเป็นไฟฟ้าแรงต่ำ ทำอันตรายถ้าสัมผัส ดังนั้นหากเผอิญมีไฟรั่ว แล้วนำโทรศัพท์มือถือที่เป็นโลหะไปแตะ อาจถูกไฟช็อตได้ตามกลไกปกติ ไม่ว่าจะเปิดไฟฉายบนมือถือหรือไม่
2. ไฟฟ้าแรงสูง เช่น สายไฟตามเสาไฟฟ้าแรงสูง ทำอันตรายได้แม้ไม่ต้องสัมผัส ดังนั้น ควรทิ้งระยะห่าง 2-3 เมตร เพราะเข้าใกล้ก็อันตรายได้ โดยไม่ต้องใช้ไฟฉายมือถือ
3. ถังเชื้อเพลิงและถังแก๊ส ไม่ได้ถูกจุดระเบิดด้วยไฟฉายจากมือถือ แต่ถ้าเชื้อเพลิงรั่ว และมือถือ (หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า) ชำรุด จนเกิดประกายไฟ อาจมีอันตรายตามกลไกวัตถุไวไฟปกติ ไม่เกี่ยวกับไฟฉายบนมือถือ

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : การใช้ไฟฉายจากมือถือส่องไปยังเบรกเกอร์ไฟ หรือคัทเอาท์ไฟ ไม่สามารถทำให้เกิดระเบิดได้

ผู้ให้ข้อมูล : อาจารย์ ดุสิต สุขสวัสดิ์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ที่มา : ชัวร์ก่อนแชร์

กดแชร์ข่าว เพื่อไม่ให้สังคมตกเป็นเหยื่อข่าวปลอม
  •  
  •  
  •  
  •  
แท็ก #AFNC #AFNCThailand #ข่าวปลอม #คัทเอาท์ไฟ #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #เบรกเกอร์ไฟ #ไฟฉายมือถือ