Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม4,898,111

ข่าวปลอม อย่าแชร์! โรคไข้หัดแมว ติดต่อจากสัตว์สู่คนได้

วันที่ 15 ธ.ค. 2563 13:52 น.

ตามที่มีข้อความในประเด็นเรื่อง โรคไข้หัดแมว ติดต่อจากสัตว์สู่คนได้ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

กรณีหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา มีการเสียชีวิตของแมว เพราะโรคไข้หัดแมว ซึ่งมีการปล่อยข่าวลือออกมาว่าโรคไขหัดแมวสามารถติดต่อมาสู่คนได้นั้น ทางกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ชี้แจงว่า ลักษณะอาการของแมวที่ป่วย และเสียชีวิตในหมู่บ้านเป็นอาการของโรคไข้หัดแมว ที่เกิดจากเชื้อไวรัสพาร์โวไวรัส โดยโรคดังกล่าวนั้นไม่เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน

ซึ่งจากภาวะการติดโรคไข้หัดแมว การติดต่อของไข้หัดแมวจะติดต่อผ่านสัตว์ที่สัมผัสสิ่งคัดหลั่ง และอุจจาระของสัตว์ที่อยู่ในระยะแพร่เชื้อ สำหรับการป้องกันโรคสามารถทำได้ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หัดแมวในสถานพยาบาลทุกปี และสำหรับแมวที่ป่วยในพื้นที่ต้องรักษาประคับประคองตามอาการของสัตว์ ส่วนสัตว์ที่ยังไม่มีอาการป่วยให้รีบดำเนินการฉีดวัคซีนเพื่อเป็นการป้องกัน

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมปศุสัตว์ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.dld.go.th หรือโทร. 02 6534444

บทสรุปของเรื่องนี้ : ลักษณะอาการของแมวที่ป่วย และเสียชีวิตในหมู่บ้านเป็นอาการของโรคไข้หัดแมว แต่โรคดังกล่าวนั้นไม่เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนตามที่มีการแชร์

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แท็ก #AFNC #AFNCThailand #ข่าวปลอม #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #แมว #โรคติดต่อ #ไข้หัดแมว