Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม3,511,700

ข่าวปลอม อย่าแชร์! แพทย์ชี้นั่งเครื่องพร้อมผู้ป่วยไวรัสโคโรนา มีโอกาสติดเชื้อทั้งลำ

วันที่ 29 ม.ค. 2563 18:06 น.

ตามที่ได้มีข่าวปรากฎในสื่อออนไลน์ต่างๆ ในประเด็น แพทย์ชี้นั่งเครื่องพร้อมผู้ป่วยไวรัสโคโรนา มีโอกาสติดเชื้อทั้งลำ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับนายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

จากวีดีโอ ที่มีเนื้อหาประมาณว่า “ ไม่ใช่แค่คนจีนที่เราต้องกลัว แต่เราต้องระวังทุกๆ คน แม้จะเป็นคนไทยด้วยกันเอง เพราะหากมีผู้ติดเชื้อ 1 คนนั่งเครื่องบินมา แล้วภายในเครื่องมีคน 300 คน ทั้ง 300 คนได้รับเชื้อ และหาก 300 คนนั้นไปเจอเพื่อน พบปะผู้คน ก็จะยิ่งแพร่เชื้อเป็น 3 พันคน 3 หมื่นคน 3 ล้านคน” ซึ่งนายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ให้ข้อมูลว่า ความสามารถในการแพร่เชื้อไม่ใช่สูตรคูณตายตัว แต่ขึ้นกับหลายปัจจัย เช่น จำนวนเชื้อในทางเดินหายใจ ระยะเวลาที่สัมผัส และวิธีการแพร่เชื้อ เช่น ไอจาม มีน้ำมูกน้ำลายออกมาหรือไม่ ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลระบาดวิทยาจากประเทศจีน ตัวเลขโดยเฉลี่ยจะมีการติดเชื้อจากคนหนึ่งไปยังรุ่นต่อไปอีกประมาณ 2 คน ดังนั้น ตัวเลขที่กล่าวอ้างในคลิปจึงเป็นเรื่องที่ยังต้องพิสูจน์ว่าเชื่อถือได้มากน้อยเพียงใด

จึงขอให้ประชาชนป้องกันตนเองด้วย ทำรางกายให้แข็งแรง รับประทานอาหารที่ปรุงสุก ใช้ช้อนกลาง หมั่นล้างมือด้วยน้ำสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด และหลีกเลี่ยงการสัมผัส ใกล้ชิด กับผู้ที่มีอาการคล้ายเป็นไขหวัด มีการไอ มีน้ำมูก

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์ของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่จากกรมควบคุมโรค สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://ddc.moph.go.th/index.php หรือโทร. 1422 ได้ตลอด 24 ชม.

 

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ไม่จริง ไม่ควรแชร์ต่อ

ข้อมูลจาก:  นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อทั่วไป
หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

แท็ก #AFNC #AFNCThailand #COVID-19 #ข่าวปลอม #โควิด-19