Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม3,670,710

ข่าวปลอม อย่าแชร์! แนะ น้ำมันกัญชาสามารถป้องกันไวรัส COVID-19

วันที่ 18 เม.ย. 2563 18:59 น.

ตามที่มีข้อความชวนเชื่อ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง น้ำมันกัญชาสามารถป้องกันไวรัส COVID-19 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับทาง กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

จากกรณีที่มีข้อความชวนเชื่อเรื่อง น้ำมันกัญชาสามารถป้องกันไวรัส COVID-19 โดยระบุว่า การป้ายทาน้ำมันกัญชาเข้าไปในจมูกทั้ง 2 ข้าง นั้นสามารถป้องกันจากการติดเชื้อไวรัสที่ผ่านทางการหายใจนอกเหนือจากใช้ผ้าปิดจมูกได้ ทางกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้ชี้แจงถึงประเด็นนี้ว่า ปัจจุบันยังไม่มีงานวิจัยทางการแพทย์ที่ยืนยันชัดเจนว่ากัญชาสามารถช่วยป้องกันการติดไวรัสโควิด-19 ผ่านทางการหายใจได้ และกัญชายังจัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ยกเว้นกรณีนำไปใช้ทางการแพทย์ ไม่ควรใช้ในกรณีอื่นที่ไม่อยู่ในความดูแลของแพทย์ เพื่อประสิทธิผลที่ดีและความปลอดภัยจากการใช้ของตนเอง

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ  และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข  สามารถติดตามได้ที่ www.dtam.moph.go.th หรือโทร 02 5917007

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ไม่จริง ไม่ควรแชร์ต่อ

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

แท็ก #AFNC #AFNCThailand #COVID-19 #กัญชา #ข่าวปลอม #น้ำมันกัญชา #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #โควิด-19