Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม4,909,806

ข่าวปลอม อย่าแชร์! แจ้งจับ!! ขับต่ำกว่า 90 กม. แช่เลนขวา

วันที่ 5 ก.พ. 2563 16:06 น.

จากที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับเรื่อง แจ้งจับ!! ขับเลนขวาสุดใช้ความเร็วต่ำกว่า 90 กม./ชม. ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยหน่วยงาน กรมทางหลวง พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

จากที่มีข่าวห้ามไม่ให้รถยนต์ที่ใช้ความเร็วต่ำกว่า 90 ก.ม./ชม. วิ่งในช่องทางขวาสุดหากฝ่าฝืนมีโทษปรับ กรมทางหลวงได้ออกมาให้ข้อมูลเรื่องดังกล่าวว่า ไม่มีนโยบายการแจ้งจับผู้ขับขี่ขับต่ำกว่า 90 กม.ในเลนขวาแต่อย่างใด แต่เป็นการรณรงค์ของกรมทางหลวง ให้ใช้ความเร็วที่เหมาะสมตามแต่ละช่องจราจรเพื่อลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุ จากสถิติมีการชี้ให้เห็นว่าการใช้ความเร็วรถยนต์ที่ต่ำกว่า 90 กม./ชม. ในช่องทางขวาสุดของถนนทางหลวง 4 ช่องทาง เป็นสาเหตุสำคัญของอุบัติเหตุอันดับที่ 2 หรือคิดเป็นสัดส่วน 30% ของการเกิดอุบัติเหตุทั้งหมด รองจากการเสียหลักตกข้างทาง ซึ่งมีสัดส่วนที่ 45%

สำหรับการกำหนดความเร็วที่เหมาะสมสำหรับในแต่ละช่องจราจร มีการกำหนดไว้ว่า ช่องทางขวาสุดให้รถยนต์ใช้ความเร็วได้สูงสุด และให้รถยนต์ที่วิ่งด้วยความเร็วต่ำกว่า 90 กม./ชม. อยู่ในช่องทางอื่นๆ ใช้ความเร็วลดหลั่นลงมาตามลำดับ ซึ่งวิธีนี้จะช่วยทำให้เกิดความแตกต่างของความเร็วในแต่ละช่องทางน้อยลง ลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุชนท้ายจากความเร็วที่แตกต่าง และการเปลี่ยนช่องจราจร

 

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องจากกรมทางหลวง สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.doh.go.th หรือโทร. 02 3546668

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ไม่จริง ไม่ควรแชร์ต่อ

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมทางหลวง

แท็ก #ขับรถ #ข่าวปลอม