Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม4,860,846

ข่าวปลอม อย่าแชร์! เอกสารประเมินการเลือกตั้งนายก อบจ. ปี 2563

วันที่ 19 ธ.ค. 2563 16:13 น.

ตามที่มีเอกสาร เกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่อง เอกสารประเมินการเลือกตั้งนายก อบจ. ปี 2563 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับทาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

ตามที่มีการเผยแพร่เอกสารทางเกี่ยวกับผลการประเมินผู้สมัครนายกองค์การ บริหารส่วนจังหวัด ปี 2563 โดยมีตราสัญลักษณ์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งปรากฏอยู่ในเอกสาร ดังกล่าวด้วย ซึ่งทำให้ประชาชนทั่วไปที่พบเห็นเกิดความเข้าใจว่าเป็นเอกสารของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนั้น ทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ชี้แจงว่า ไม่ได้เป็นผู้จัดทำเอกสารที่เผยแพร่ดังกล่าว และไม่ใช่เอกสารของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแต่อย่างใด

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.ect.go.th หรือโทร.  02 1418888

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : เอกสารที่เผยแพร่ดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไม่ได้เป็นผู้จัดทำ และไม่ใช่เอกสารของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแต่อย่างใด

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

แท็ก #AFNC #AFNCThailand #ข่าวปลอม #นายกอบจ. #ประเมินเลือกตั้ง #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #เอกสาร