Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม4,810,309

ข่าวปลอม อย่าแชร์! เรือสำราญเวสเตอร์ดัม ได้รับอนุญาตจากไทยให้จอดเทียบท่าที่แหลมฉบัง

วันที่ 11 ก.พ. 2563 12:14 น.

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับเรื่อง เรือสำราญเวสเตอร์ดัม ได้รับอนุญาตจากไทยให้จอดเทียบท่าที่แหลมฉบัง ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ กระทรวงคมนาคม พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็น ข้อมูลเท็จ

คุณอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รมช.คมนาคม ยืนยันว่า“ไม่มีการอนุญาตให้เรือท่องเที่ยวจากฮ่องกงเทียบท่าตามที่เป็นข่าว” หลังจากที่มีข่าวว่าเรือสำราญเวสเตอร์ดัม พร้อมผู้โดยสาร และลูกเรือกว่า 2 พันคน ได้รับอนุญาตจากทางการไทยให้จอดเทียบท่า ที่ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี หลังจากถูกฟิลิปปินส์ ไต้หวัน ญี่ปุ่น ปฏิเสธให้เทียบท่า เพราะความกังวลเรื่องไวรัสโคโรนา 2019

ทางคุณอธิรัฐ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ทางเรือดังกล่าวได้มีการประสานงานมายังกรมเจ้าท่าจริง แต่กรมเจ้าท่าได้มีการประชุมทางโทรศัพท์กับกระทรวงสาธารณสุข และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมถึงเรื่องดังกล่าว และได้ข้อสรุปว่า “จะไม่ให้เรือดังกล่าวเข้ามาเทียบท่าเรือในเขตประเทศไทยอย่างแน่นอน” ซึ่งขณะนี้ได้แจ้งไปยังผู้ประสานงานของเรือดังกล่าวแล้ว ว่าประเทศไทยไม่อนุญาตให้นำเรือเข้ามาเทียบท่า

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงคมนาคม สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ http://www.mot.go.th หรือโทร. 02 2833000

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ไม่จริง ไม่ควรแชร์ต่อ

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กระทรวงคมนาคม

แท็ก #ข่าวปลอม #เรือสำราญ #เรือสำราญเวสเตอร์ดัม #แหลมฉบัง