Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม3,678,403

ข่าวปลอม อย่าแชร์! เพจกรมศุลกากร ขายเครื่องวัดอุณหภูมิ

วันที่ 20 เม.ย. 2563 21:21 น.

ตามที่มีข้อความกล่าวอ้าง เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง เพจกรมศุลกากร ขายเครื่องวัดอุณหภูมิ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับทาง กรมศุลกากร กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

จากกรณีที่มีเพจใช้ชื่อกรมศุลกากร ขายเครื่องวัดอุณหภูมิ โดยระบุว่า ศุลกากรสนามบินกรุงเทพยึดปืนวัดอุณหภูมิจำนวนมาก ตอนนี้ขายต่ำกว่าราคาตลาดในเวลาปัจจุบัน ทางกรมศุลกากรได้ชี้แจงถึงประเด็นนี้ว่า ไม่เป็นความจริง โดยได้แจงรายละเอียดเป็น 3 ประเด็น ได้แก่

1.การประกาศขายเครื่องวัดอุณหภูมิตามเพจดังกล่าว ไม่ใช่เครื่องวัดอุณหภูมิที่กรมศุลกากรได้ทำการยึดไว้แต่อย่างใด เนื่องจากการดำเนินงานในปัจจุบัน เมื่อกรมศุลกากรตรวจยึดเครื่องวัดอุณหภูมิไว้แล้ว จะต้องส่งมอบให้ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ (ศบค.) ของรัฐบาล โดยไม่มีการจำหน่ายตามสื่อออนไลน์

2.ภาพที่ทางเพจดังกล่าวได้นำมาใช้นั้น ไม่ใช่ภาพจากกรมศุลกากร

3.เพจดังกล่าว ไม่ได้เป็นสื่อภายใต้การกำกับดูแลของกรมศุลกากร และมีการนำตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ของโครงการที่อยู่ภายใต้การดำเนินงานของกรมศุลกากรไปใช้เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ และหาผลประโยชน์ทางธุรกิจซึ่งถือเป็นการหลอกลวงประชาชน

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ  และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมศุลกากร สามารถติดตามได้ที่ www.customs.go.th หรือโทร 02 6676000

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ไม่จริง ไม่ควรแชร์ต่อ

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

แท็ก #AFNC #AFNCThailand #COVID-19 #ข่าวปลอม #ศบค. #ศุลกากร #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #เครื่องวัดอุณหภูมิ #โควิด-19