Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม6,736,386

ข่าวปลอม อย่าแชร์! เปิดลงทะเบียนสินเชื่อออมสุขใจของธนาคารออมสิน ไม่ต้องค้ำ 3 นาทีรู้ผล

วันที่ 10 มิ.ย. 2564 10:30 น.

ตามที่ได้มีข่าวปรากฎในสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ในประเด็นเรื่อง เปิดลงทะเบียนสินเชื่อออมสุขใจของธนาคารออมสิน ไม่ต้องค้ำ 3 นาทีรู้ผล ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

กรณีการเผยแพร่ข่าวสารเรื่องสินเชื่อโดยระบุว่าออมสิน สุขใจ ปี 64 ยืมได้ 200,000 ไม่ต้องค้ำ รู้ผลใน 3 นาที ทางธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง ได้ชี้แจงถึงประเด็นนี้ว่า จากข้อความที่กล่าวว่า ไม่ต้องค้ำประกัน 3 นาทีรู้ผล ไม่เป็นความจริง ธนาคารไม่มีการเปิดลงทะเบียนให้ขอสินเชื่อแต่อย่างใด และธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลจากเพจดังกล่าว

ทั้งนี้ สินเชื่อออมสุขใจ ซึ่งเป็นสินเชื่อปกติของทางธนาคารออมสินอยู่แล้ว ประชาชนที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและติดต่อใช้บริการสินเชื่อดังกล่าวได้ทุกวันเวลาทำการของธนาคารออมสินสาขาใกล้บ้าน หรือตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์กู้ พร้อมวัตถุประสงค์การให้สินเชื่อได้จากเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน ในหมวดสินเชื่อลูกค้ารายย่อยและนโยบายรัฐ โดยการขอสินเชื่อทุกประเภทต้องมีหลักประกัน แม้สินเชื่อออมสุขใจ จะไม่ใช้บุคคลค้ำแต่ก็ใช้สมุดบัญชีเงินฝากค้ำ และต้องใช้เวลาในการวิเคราะห์ข้อมูลการให้สินเชื่อตามกระบวนการของธนาคาร

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th เฟซบุ๊ก GSB society หรือโทร 1115

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : จากข้อความที่กล่าวว่าไม่ต้องค้ำประกัน 3 นาทีรู้ผล ไม่เป็นความจริง ไม่มีการเปิดลงทะเบียนให้ขอสินเชื่อแต่อย่างใด และธนาคารก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลจากเพจดังกล่าว

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

กดแชร์ข่าว เพื่อไม่ให้สังคมตกเป็นเหยื่อข่าวปลอม
  •  
  •  
  •  
  •  
แท็ก #AFNCThailand #AntiFakeNewsCenter #ข่าวปลอม #ธนาคารออมสิน #ลงทะเบียนกู้เงิน #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #สินเชื่อ