Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม3,511,080

ข่าวปลอม อย่าแชร์! เตือนระวัง! นักท่องเที่ยวชาวจีนติดเชื้อไวรัสโคโรนา รักษาตัว รพ.ย่านชลบุรี

วันที่ 31 ม.ค. 2563 14:37 น.

ตามที่ได้มีข่าวปรากฎในสื่อออนไลน์ต่างๆ ในประเด็นเรื่อง นักท่องเที่ยวชาวจีนติดเชื้อไวรัสโคโรนา รักษาตัว รพ.ย่านชลบุรี ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับกระทรวงสาธารณสุข พบว่าข้อมูลดังกล่าว เป็นข้อมูลเท็จ

หลังจากที่มีประชาชนโพสต์เตือนชาวชลบุรี ว่ามีคนจีนติดเชื้อไวรัสโคโรนา เข้ารักษาตัวที่ รพ.ในจังหวัดชลบุรี กระทรวงสาธารณสุข ให้ข้อมูลว่ายังไม่มีรายงานพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาในพื้นที่ดังกล่าว ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนก และเลือกรับข่าวสารจากหน่วยงานทางราชการเท่านั้น ทั้งนี้ ขอยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง และยังไม่มีการพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาเพิ่มเติมในประเทศไทย

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมควบคุมโรค เกี่ยวกับสถานการณ์ของเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธ์ใหม่ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://ddc.moph.go.th/index.php หรือโทร. 1422 ได้ตลอด 24 ชม.

 

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ไม่จริง ไม่ควรแชร์ต่อ

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กระทรวงสาธารณสุข

แท็ก #AFNCThailand #COVID-19 #ข่าวปลอม #โควิด-19