Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม3,680,571

ข่าวปลอม อย่าแชร์! เชียงของอนุญาตให้เล่นน้ำสงกรานต์ได้

วันที่ 13 เม.ย. 2563 16:45 น.

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง เชียงของอนุญาตให้เล่นน้ำสงกรานต์ได้ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

จากที่ผู้โพสต์ภาพพร้อมข้อความว่า เชียงของให้เล่นสงกรานต์ได้แล้ว ทางศูนย์ฯ จึงได้สอบถามไปยังสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย ได้ข้อมูลว่าไม่เป็นความจริง ผู้โพสต์ใช้ภาพเก่าของปี 2562 และทางจังหวัดไม่มีการอนุญาตให้เล่นน้ำสงกรานต์ในปี พ.ศ. 2563 ตามประกาศของกระทรวงวัฒนธรรมเรื่องข้อยกเลิก ลงวันที่ 1 เมษายน 2563 และประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 อีกทั้งอำเภอเชียงของได้จัดชุดปฏิบัติการ ทั้งระดับอำเภอ ระดับตำบล และระดับหมู่บ้าน ออกตรวจตราไม่ให้ประชาชนกระทำการฝ่าฝืนข้อห้ามของทางราชการอย่างเคร่งครัดด้วย

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามข่าวสารจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย สามารถติดตามได้ที่เฟซบุ๊ก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย หรือโทร 053 150163

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ไม่จริง ไม่ควรแชร์ต่อ

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

แท็ก #AFNC #AFNCThailand #ข่าวปลอม #สงกรานต์ #เชียงของ