Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม3,678,403

ข่าวปลอม อย่าแชร์! “รัฐวิสาหกิจจีนบริจาคชุดตรวจโควิดมาให้ใช้ฟรี แต่ถูก อย. กักไว้ที่ด่านสุวรรณภูมิ”

วันที่ 23 เม.ย. 2563 18:55 น.

ตามที่มีการโพสต์ข้อความว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และอย. อนุมัติให้สามารถนำเข้าและจำหน่ายชุดตรวจโควิดที่มีข่าวที่ประเทศสเปน และรัฐวิสาหกิจจีนผู้ผลิตชุดตรวจโควิด-19 ส่งชุดตรวจมาบริจาคมอบให้กรมควบคุมโรคใช้ฟรีๆ แต่ชุดตรวจนั้นกลับถูกกักไว้ที่ด่าน อย. สุวรรณภูมินานเกือบเดือน ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

1. กรณีที่มีการระบุข้อความ “กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และอย. ก็ยังอนุมัติให้สามารถนำเข้าและจำหน่ายได้ โดยอ้างว่าสเปนใช้ไม่เป็นเอง”
ข้อเท็จจริง : อย. อนุมัติให้ชุดตรวจจากบริษัท Shenzhen Bioeasy Biotechnology Co., Ltd. นำเข้า โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์
ทั้งนี้ อย. อนุมัติก่อนที่จะทราบปัญหาในประเทศสเปน และ อย. ไม่เคยกล่าวอ้างว่าสเปนใช้ไม่เป็นเอง อีกทั้ง กรณีนี้ ด่านอาหารและยา ยังไม่เคยมีการตรวจปล่อยให้สินค้านำเข้ามาภายในประเทศ และหลังจากที่มีข่าวที่ประเทศสเปน อย. ก็ได้มีการยกเลิกการอนุมัติให้นำเข้าดังกล่าวแล้ว

2. กรณีที่มีการระบุข้อความ “ทั้งๆ ที่ Shenzhen Bioeasy Biotechnology Co., Ltd และ Hangzhou Biotest Biotech Co.,Ltd ทั้งคู่ไม่ได้รับอนุญาตให้ขายในจีน”
ข้อเท็จจริง : อย. ยังไม่เคยอนุมัติให้ชุดตรวจที่ผลิตโดย Hangzhou Biotest Biotech Co.,Ltd สามารถนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยได้

3. กรณีที่มีการระบุข้อความ “ขณะที่รัฐวิสาหกิจจีนผู้ผลิตชุดตรวจโควิด-19 Rapid Antibody Test kit ของจริง มีทั้ง China FDA, China COA และ China CFS ส่งชุดตรวจมาบริจาคมอบให้กรมควบคุมโรคใช้ฟรีๆ
แต่ชุดตรวจนั้นกลับถูกกักไว้ที่ด่าน อย. สุวรรณภูมินานเกือบเดือน และยังไม่ได้รับอนุญาตจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และอย. จนถึงป่านนี้ ทั้งๆ ที่ฟรีและเป็นของแท้รับรองโดยรัฐบาลจีน”
ข้อเท็จจริง : จากการตรวจสอบข้อมูลจากด่านอาหารและยา สุวรรณภูมิ ไม่พบว่ามีการกักชุดตรวจดังกล่าวที่ด่านสุวรรณภูมิแต่อย่างใด
ทั้งนี้ในการนำเข้าชุดตรวจมาบริจาคให้หน่วยงานรัฐ จะใช้หลักฐานการรับบริจาคจากหน่วยงานของรัฐผู้รับบริจาคเป็นสำคัญ โดยด่านอาหารและยาจะพิจารณาตรวจปล่อยทันที

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ  และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  สามารถติดตามได้ที่ http://www.fda.moph.go.th/ หรือ โทร 02 5907000

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ไม่จริง ไม่ควรแชร์ต่อ

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

แท็ก #AFNC #AFNCThailand #COVID-19 #ข่าวปลอม #ชุดตรวจ #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา #อย. #โควิด-19 #ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019