Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม3,680,571

ข่าวปลอม อย่าแชร์! อย. ขอรับการสนับสนุนค่าโฆษณาจัดทำวารสารฉบับพิเศษ อย. Report

วันที่ 5 พ.ค. 2563 13:28 น.

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง อย. ขอรับการสนับสนุนค่าโฆษณาจัดทำวารสารฉบับพิเศษ อย. Report ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

หลังจากพบบุคคล แอบอ้างใช้ตราสัญลักษณ์ของหน่วยงาน อย. ทำหนังสือของบประมาณสนับสนุนการทำวารสารฉบับพิเศษ อย. Report รวดเร็ว ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค โดยส่งหนังสือไปยังผู้ประกอบการต่าง ๆ เพื่อขอให้ซื้อหน้าโฆษณาในวารสารฉบับพิเศษ ซึ่งได้ระบุจำนวนเงินอัตรา ค่าโฆษณาไว้อย่างชัดเจน ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ออกมาชี้แจงว่า อย. ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น

โดยทางอย. ระบุว่าไม่เคยอนุญาตให้ผู้ใดนำชื่อและตราสัญลักษณ์ อย. ไปกระทำในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งไม่มีนโยบายให้หน่วยงานใดจัดทำวารสารฉบับพิเศษ อย. Report ทั้งนี้จะพบว่ามีการขอสปอนเซอร์ลักษณะแบบนี้เป็นประจำทุกปี โดยที่ผ่านมาพบในลักษณะการขอรับสนับสนุนการทำหนังสือครบรอบปี โดยอ้างตัวเป็นหนังสือพิมพ์ประเภทธุรกิจจัดทำรายงานเฉพาะกิจในวาระพิเศษของหน่วยงาน จึงขอเตือนเตือนบริษัท ห้างร้าน อย่าหลงเชื่อ หากได้รับการติดต่อให้เป็นสปอนเซอร์ หรือขอให้สนับสนุน ขอให้สอบถามข้อเท็จจริงจาก อย. โดยตรง และหากพบการแอบอ้างเรี่ยไรเงิน ขอให้แจ้งร้องเรียนมาได้ที่สายด่วน อย. 1556 ป้องกันการสูญเงินฟรี โดยเปล่าประโยชน์

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางด้านสุขภาพ หรือหากพบผลิตภัณฑ์ที่ต้องสงสัย สามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน 1556 และสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.fda.moph.go.th

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : อย. ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้นกับเอกสารดังกล่าว และไม่มีนโยบายให้หน่วยงานใดหรือสำนักพิมพ์ใด จัดทำวารสารฉบับพิเศษ อย. Report

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

แท็ก #AFNC #AFNCThailand #ข่าวปลอม #ซื้อโฆษณา #วารสารฉบับพิเศษ #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #อย. #อย.Report #โฆษณา