Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม5,184,730

ข่าวปลอม อย่าแชร์! อย. ขอรับเงินสนับสนุนเพื่อจัดทำวารสารฉบับพิเศษ

วันที่ 20 ก.พ. 2564 17:38 น.

ตามที่มีเอกสารของ อย. ขอรับเงินสนับสนุนเพื่อจัดทำวารสารฉบับพิเศษ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

กรณีที่มีเอกสารโดยอ้างชื่อของ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ไปยังผู้ประกอบการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนการจัดทำวารสารฉบับพิเศษ อย. Report “รวดเร็ว ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค” โดยอ้างว่าจะรวบรวมรายชื่อผู้ประกอบการให้ผู้ที่สนใจ ใช้เป็นข้อมูลติดต่อ ทาง อย. ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงว่า เอกสารดังกล่าวถูกทำขึ้นโดยแอบอ้างชื่อของ อย. เพื่อเรี่ยไรเงิน อย. ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ และไม่เคยมีนโยบายหรือมอบหมายให้หน่วยงานใดจัดทำวารสารดังกล่าว ทั้งนี้ ขอเตือนผู้ประกอบการหากได้รับจดหมายการเรี่ยไรเงินโดยแอบอ้างชื่อของ อย. อย่าได้หลงเชื่อ และขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงจาก อย. โดยตรง หรือติดต่อที่สายด่วน อย. 1556

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.fda.moph.go.th หรือโทรสายด่วน อย. 1556

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : อย. ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ และไม่เคยมีนโยบายหรือมอบหมายให้หน่วยงานใดจัดทำวารสารดังกล่าว

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข

แท็ก #AFNCThailand #AntiFakeNewsCenter #ข่าวปลอม #วารสารของอย. #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #อย. #เรี่ยไรเงิน #แอบอ้าง