Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม3,989,495

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ห้ามใช้อินเตอร์เน็ตว่าร้ายรัฐบาล

วันที่ 30 มี.ค. 2563 20:02 น.

ตามที่ได้มีข่าวปรากฏในสื่อออนไลน์ต่างๆ ในประเด็นเรื่อง ห้ามใช้อินเตอร์เน็ตว่าร้ายรัฐบาล ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

จากกรณีที่มีการแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นเรื่อง “ห้ามแชร์ข่าว ห้ามใช้อินเตอร์เน็ตว่าร้ายรัฐบาล เพื่อความมั่นคงของรัฐบาล ประชาชนจะเป็นตายร้ายดียังไงก็ห้ามโพสต์ว่ารัฐบาล” นั้น ตามข้อเท็จจริง พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ไม่ได้ทำให้สิทธิของประชาชนในการโพสต์หรือวิจารณ์การทำงานที่เคยทำได้ภายใต้กรอบกฎหมายที่มีอยู่ โดยไม่ไปล้ำเส้นสิทธิของคนอื่นเปลี่ยนไป แต่สิ่งที่ต้องช่วยกันในตอนนี้ คือ ข้อความหรือข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงเกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ทำให้เกิดความตื่นตระหนกหรือหวาดกลัว เพราะจะทำให้การดูแลการระบาดของโรค ทำได้ยากยิ่งขึ้น

ข้อกำหนดออกตามความมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ในข้อ 6 กล่าวว่า การเสนอข่าว ห้ามการเสนอข่าวหรือทำให้แพร่หลายทางสื่อต่าง ๆ ซึ่งมีข้อความหรือข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19 อันไม่เป็นความจริงและอาจทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว หรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารดังกล่าวอันทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉินจนกระทบต่อการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ในกรณีเช่นนี้ ให้เจ้าหน้าที่เตือนให้ระงับหรือสั่งให้แก้ไขข่าว หรือหากเป็นกรณีที่มีผลกระทบรุนแรงให้ดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 หรือ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกสทช. สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.nbtc.go.th หรือโทร. 02 6708888

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ไม่จริง ไม่ควรแชร์ต่อ

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

แท็ก #AFNC #AFNCThailand #COVID-19 #กสทช #ข่าวปลอม #พรกฉุกเฉิน #รัฐบาล #อินเตอร์เน็ต #โควิด-19