Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม3,516,040

ข่าวปลอม อย่าแชร์! สูตรน้ำอัญชัน รักษาโรคภูมิแพ้

วันที่ 16 มิ.ย. 2563 16:45 น.

ตามที่ได้มีข่าวปรากฎในสื่อออนไลน์ต่างๆ ในประเด็นเรื่อง สูตรน้ำอัญชัน รักษาโรคภูมิแพ้ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

จากที่มีการแนะนำสูตรเครื่องดื่มน้ำอัญชัน โดยระบุว่าหากรับประทานจะช่วยรักษาโรคภูมิแพ้ให้หายได้ภายใน 6 เดือน ทางกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้ชี้แจงว่า ไม่เป็นความจริง ยังไม่มีหลักวิชาการรองรับ และไม่มีงานวิจัยใดยืนยันว่าการดื่มน้ำอัญชันสามารถรักษาโรคภูมิแพ้ได้ ซึ่งการรับประทานในปริมาณมาก และติดต่อกันเป็นเวลานานควรได้รับคำแนะนำจากแพทย์แผนไทยหรือบุคลากรทางการแพทย์เพื่อความปลอดภัย

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.dtam.moph.go.th หรือโทร. 02 5917007

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ยังไม่มีหลักวิชาการรองรับ และไม่มีงานวิจัยใดยืนยันว่าการดื่มน้ำอัญชันสามารถรักษาโรคภูมิแพ้ได้

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

แท็ก #AFNC #AFNCThailand #ข่าวปลอม #น้ำอัญชัน #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #อัญชัน #โรคภูมิแพ้