Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม3,680,571

ข่าวปลอม อย่าแชร์! สาหร่ายทอดกรอบ เป็นพิษต่อไต

วันที่ 21 ก.ค. 2563 13:07 น.

ตามที่มีข้อความเผยแพร่เรื่อง สาหร่ายทอดกรอบ เป็นพิษต่อไต ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

กรณีคำแนะนำชวนเชื่อที่ระบุว่า อันตรายจากสาหร่ายทอดกรอบ เมื่อรับประทานเป็นระยะเวลา 6 เดือน จะทำให้เกิดไตพัง ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ได้ชี้แจงถึงประเด็นนี้ว่า ไม่เป็นความจริง สาหร่ายทอดกรอบไม่มีพิษต่อไต เพราะมีปริมาณโซเดียมเฉลี่ย 100 มิลลิกรัมต่อหนึ่งหน่วยบริโภค ซึ่งยังอยู่ในปริมาณที่ร่างกายสามารถรับได้เฉลี่ยวันละ 2,000 มิลลิกรัมต่อวัน โดยร่างกายจะสามารถขับโซเดียมผ่านทางปัสสาวะ ดังนั้นการรับประทานติดต่อกัน 6-8 เดือนย่อมไม่ส่งผลต่อร่างกาย แต่ไม่แนะนำให้บริโภคมากจนเกินไป และเป็นประจำ เพราะอาจได้รับปริมาณสารอาหารไม่เหมาะสม และไม่ครบถ้วนตามหลักโภชนาการ ทั้งนี้ สาหร่ายเป็นพืชชนิดหนึ่งที่พบทั้งในน้ำจืด น้ำกร่อย น้ำเค็ม น้ำพุร้อน แต่ที่นิยมนำมาเป็นอาหาร ได้แก่ สาหร่ายทะเล และสาหร่ายน้ำจืด โดยนำมาใช้เป็นส่วนประกอบของอาหาร เช่น แกงจืด หรือซุป ใช้เป็นเครื่องปรุงรส และนำมาอบ หรือทอดกรอบ ปรุงรส หรือบริโภคเป็นอาหารว่าง โดยสาหร่ายเป็นแหล่งที่ดีของโปรตีน ใยอาหาร และไอโอดีน ในขณะที่มีปริมาณไขมัน แป้ง และน้ำตาลน้อย 

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.fda.moph.go.th หรือโทร. 1556

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : สาหร่ายทอดกรอบไม่มีพิษต่อไต เพราะมีปริมาณโซเดียมเฉลี่ย 100 มิลลิกรัมต่อหนึ่งหน่วยบริโภค ซึ่งยังอยู่ในปริมาณที่ร่างกายสามารถรับได้เฉลี่ยวันละ 2,000 มิลลิกรัมต่อวัน แต่ไม่แนะนำให้บริโภคมากจนเกินไป และเป็นประจำ เพราะอาจได้รับปริมาณสารอาหารไม่เหมาะสม และไม่ครบถ้วนตามหลักโภชนาการ 

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

แท็ก #AFNC #AFNCThailand #ข่าวปลอม #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #สาหร่าย #สาหร่ายทอด #โซเดียม