Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม3,497,757

ข่าวปลอม อย่าแชร์! สารสกัดขมิ้นชัน และพริกไทย รักษากรดไหลย้อน

วันที่ 1 ก.ย. 2563 11:24 น.

ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง สารสกัดขมิ้นชัน และพริกไทย รักษากรดไหลย้อน ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับทาง สำนักงานนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

จากที่มีการส่งต่อข้อมูลว่า ใช้สารสกัดขมิ้นชัน ร่วมกับ พริกไทย สามารถรักษาอาการกรดไหลย้อนได้นั้น ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ชี้แจงว่า ขมิ้นชัน และพริกไทยตามสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน มีไว้บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ แน่นท้อง จุกเสียด ซึ่งสมุนไพรทั้งสอง ไม่สามารถรักษาภาวะกรดไหลย้อนได้ โดยโรคกรดไหลย้อน เป็นภาวะที่น้ำย่อยในกระเพาะอาหาร ซึ่งมีฤทธิ์เป็นกรด ไหลย้อนขึ้นไปในหลอดอาหาร ส่งผลให้มีอาการระคายเคืองบริเวณลำคอ และแสบอกหรือจุกเสียดบริเวณใต้ลิ้นปี่ รวมทั้งมีอาการท้องอืดท้องเฟ้อร่วมด้วย คล้าย ๆ กับอาการของโรคกระเพาะอาหารแต่ไม่ใช่ ซึ่งหากสงสัย แนะนำให้ไปปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญ จะดีกว่าการเชื่อคำกล่าวอ้างที่แชร์กัน

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.fda.moph.go.th หรือโทร. 02 5907000

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ขมิ้นชัน และพริกไทย ไม่สามารถรักษาภาวะกรดไหลย้อนได้ ตามมูลฐาน ขมิ้นชัน และพริกไทย มีไว้บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ แน่นท้อง จุกเสียดเท่านั้น

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

แท็ก #AFNC #AFNCThailand #กรดไหลย้อน #ขมิ้นชัน #ข่าวปลอม #พริกไทย #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม