Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม3,487,222

ข่าวปลอม อย่าแชร์! สัญญาณเด่นชัด ปี 63 ประเทศไทยจะเกิดสึนามิอีกครั้ง

วันที่ 15 มิ.ย. 2563 12:30 น.

ตามที่ได้มีข่าวปรากฏในสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ในประเด็นเรื่อง สัญญาณเด่นชัด ปี 63 ประเทศไทยจะเกิดสึนามิอีกครั้ง ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่าข้อมูลดังกล่าว เป็นข้อมูลเท็จ

จากที่มีการโพสต์ข้อความว่า ปี 2563 จะเกิดสึนามิอีกครั้ง ซึ่งคราวนี้จะมีคลื่นสูงไม่ต่ำกว่า 20 เมตร ให้ประชาชนเตรียมตัวไว้ เพราะสัญญาณเด่นชัดมากขึ้นเรื่อยๆ ทางกรมทรัพยากรธรณีได้ชี้แจงว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง สำหรับประเทศไทยนั้นจะมีโอกาสเกิดสึนามิได้ ส่วนใหญ่จะมีสาเหตุมาจาก การเกิดแผ่นดินไหวในพื้นทะเลหรือมหาสมุทร ที่มีขนาดใหญ่ตั้งแต่ 8.0 ขึ้นไป และเป็นการเลื่อนตัวในแนวดิ่งแบบขึ้น-ลง ของรอยเลื่อนเปลือกโลก ซึ่งประเทศไทยจะดูจากการเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ในพื้นที่บริเวณนอกชายฝั่งเกาะสุมาตราของประเทศอินโดนีเซีย หรือหมู่เกาะอันดามัน-นิโคบาในมหาสมุทรอินเดีย โดยจากสถิติข้อมูลแผ่นดินไหวบริเวณดังกล่าวย้อนหลัง 10 ปี พบว่ายังไม่มีสัญญาณบ่งชี้ใด ๆ ว่าจะมีแนวโน้มการเกิดแผ่นดินไหวขนาด 8.0 ขึ้น จนส่งผลต่อการเกิดสึนามิที่ประเทศไทย และแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติ ที่ปัจจุบันยังไม่มีเทคโนโลยีของประเทศใด ที่จะทำนายการเกิดแผ่นดินไหวได้ล่วงหน้า

ทั้งนี้สึนามิเป็นคลื่นยักษ์ขนาดใหญ่ที่เป็นภัยพิบัติใหญ่หลวง สร้างความเสียหายให้แก่ชีวิต และทรัพย์สินของมนุษย์ ซึ่งจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้นั้น ต้องมีต้นเหตุมาจาก
1. แผ่นดินไหวในพื้นทะเลหรือมหาสมุทร ที่มีขนาดใหญ่ตั้งแต่ 8.0 ขึ้นไป และเป็นการเลื่อนตัวในแนวดิ่งแบบขึ้น-ลง ของรอยเลื่อนเปลือกโลกที่ยังคงมีพลัง
2. แผ่นดินถล่มขนาดใหญ่จากการพังทลายของผนังปากปล่องภูเขาไฟเมื่อเกิดการ ระเบิดอย่างรุนแรง ที่ตั้งอยู่ในมหาสมุทร
3. ลูกอุกกาบาตขนาดใหญ่จากนอกโลก ตกลงมาในมหาสมุทร

อย่างไรก็ตาม ประชาชนสามารถรับรู้ข่าวสารการแจ้งเตือนภัยสึนามิ ได้จากศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ที่มีเจ้าหน้าที่ติดตาม และเฝ้าระวังตลอดเวลา 24 ชั่วโมง จากทุ่นตรวจสึนามิที่ติดตั้งไว้ในทะเลอันดามันของประเทศไทย และทุ่นในมหาสมุทรอินเดียของนานาชาติ ซึ่งประชาชนในภาคใต้ฝั่งอันดามันของประเทศไทย จะมีเวลาอพยพไปยังจุดปลอดภัยได้ทัน ด้วยคลื่นสึนามิลูกแรกจะเข้ามาถึงชายฝั่งในเวลา 90 นาที ภายหลังเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ในพื้นที่มหาสมุทรอินเดีย

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารการแจ้งเตือนภัยสึนามิ สามารถติดตามได้ที่ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ และเพื่อให้ได้รับข่าวสารจากกรมทรัพยากรธรณี ติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.dmr.go.th หรือโทร. 02 6219500

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ยังไม่มีสัญญาณบ่งชี้ใดๆ ว่าประเทศไทยจะมีการเกิดสึนามิอีกครั้ง และการเกิดสึนามิเป็นภัยธรรมชาติ ที่ปัจจุบันยังไม่มีเทคโนโลยีของประเทศใด ที่จะทำนายการเกิดขึ้นได้ล่วงหน้า

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แท็ก #AFNC #AFNCThailand #ข่าวปลอม #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #สึนามิ #แผ่นดินไหว