Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม4,902,078

ข่าวปลอม อย่าแชร์! สมุนไพรสมอไทย ใช้รักษาโรคมะเร็งหาย

วันที่ 29 พ.ย. 2563 16:25 น.

ตามการปรากฏข้อมูลเรื่องสมุนไพรสมอไทย ใช้รักษาโรคมะเร็งหาย ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

จากการเผยแพร่ข้อความถึงประเด็นเรื่อง รักษาโรคมะเร็งหายได้ด้วย สมอไทย ทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกมาชี้แจงว่า ยังไม่มีการขึ้นทะเบียนหรืองานวิจัยทางคลินิกที่ยืนยันว่าสมอไทยสามารถรักษาโรคมะเร็งได้ โดยสมอไทยนั้น เป็นสมุนไพรที่สามารถนำมาใช้ทำเป็นยาได้หลายส่วนทั้ง ดอก ผล แก่น และเปลือกต้น สารประกอบหลักที่พบในผลสมอไทย เช่น แทนนิน สารกลุ่มพอลีฟีโนลิก (กรดแกลลิค กรดแอลลาจิก และคอริลาจิน) วิตามินเอ และซี สารเหล่านี้มีฤทธิ์ในต้านอนุมูลอิสระ ต้านจุลินทรีย์บางชนิดที่ก่อโรคในระบบทางเดินอาหาร บรรเทาอาการท้องผูกท้องเฟ้อ ทำให้สมอไทยถูกนำมาใช้ในตำรับยาแผนไทย และได้รับการขึ้นทะเบียนในบัญชียาหลักแห่งชาติโดยเป็นส่วนประกอบของยารักษากลุ่มอาการทางระบบทางเดินอาหาร
ทั้งนี้ สมุนไพรมีคุณประโยชน์แต่ควรศึกษารายละเอียดด้านสรรพคุณ ฤทธิ์ทางเภสัช และวิธีการใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมกับโรค การรับประทานเพื่อหวังผลในด้านการรักษาโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคมะเร็งควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ http://www.nci.go.th/ หรือโทร. 02-202-6800

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ยังไม่มีการขึ้นทะเบียนหรืองานวิจัยทางคลินิกที่ยืนยันว่าสมุนไพรสมอไทยสามารถรักษาโรคมะเร็งได้ สมอไทยถูกนำมาใช้ในตำรับยาแผนไทย และได้รับการขึ้นทะเบียนในบัญชียาหลักแห่งชาติโดยเป็นส่วนประกอบของยารักษากลุ่มอาการทางระบบทางเดินอาหารเท่านั้น

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

แท็ก #AFNC #AFNCThailand #ข่าวปลอม #มะเร็ง #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #สมอไทย #สมุนไพร #โรคมะเร็ง