Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม3,422,679

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ศธ. ห้ามนักเรียนใส่หน้ากากอนามัยแบบมีลวดลาย

วันที่ 10 มิ.ย. 2563 13:34 น.

ตามที่ได้มีข่าวปรากฎในสื่อออนไลน์ต่างๆ ในประเด็นเรื่อง ศธ. ห้ามนักเรียนใส่หน้ากากอนามัยแบบมีลวดลาย ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พบว่าข้อมูลที่ปรากฏดังกล่าว เป็นข้อมูลเท็จ

จากกรณีข่าวที่ระบุว่า มีการห้ามนักเรียนใส่หน้ากากอนามัยแบบมีลวดลายไปโรงเรียนนั้น ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกมาชี้แจงว่า ไม่มีนโยบายการห้ามนักเรียนใส่หน้ากากอนามัยแบบมีลวดลาย ที่มาจากกระทรวงศึกษาฯ โดยสิ่งที่กระทรวงศึกษาฯ ให้ความสำคัญ คือ จุดประสงค์ของการใช้หน้ากากอนามัย นั่นคือเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งจากเราสู่คนอื่น และจากคนอื่นสู่เรา ขอย้ำว่านักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน สามารถใช้ได้ทั้งหน้ากากผ้า และหน้ากากอนามัย ที่ถูกสุขอนามัยตามที่กรมอนามัยและกระทรวงสาธารณสุขกำหนด

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงศึกษาธิการ สามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.moe.go.th หรือโทร. 1579

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : กระทรวงศึกษาธิการไม่มีนโยบายห้ามนักเรียนใส่หน้ากากอนามัยแบบมีลวดลาย

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

แท็ก #AFNC #AFNCThailand #ข่าวปลอม #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #หน้ากาอนามัย