Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม4,924,322

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ล้างหน้าด้วยไฮเตอร์ ทำให้หน้าขาวใส

วันที่ 4 ธ.ค. 2563 13:31 น.

ตามที่มีข้อมูลแนะนำ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ล้างหน้าด้วยไฮเตอร์ ทำให้หน้าขาวใส ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

จากกรณีที่วัยรุ่นคนหนึ่งแชร์เคล็ดลับการล้างหน้าให้ออกมาดูดีด้วยผลิตภัณฑ์ไฮเตอร์ ซึ่งภาพดังกล่าวได้แชร์ไปทั่วสังคมออนไลน์ ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ตรวจสอบและชี้แจงว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจัดเป็นวัตถุอันตราย ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ มีสารสำคัญ คือ โซเดียมไฮโปคลอไรต์ (sodium hypochlorite) 6% w/w ซึ่งเป็นสารที่มีฤทธิ์กัดกร่อน และฉลากมีการระบุคำเตือน ความเป็นอันตรายไว้บนฉลากอย่างชัดเจนด้วยรูปสัญลักษณ์และข้อความแสดงความเป็นอันตราย การนำไปใช้ล้างหน้าหรือใช้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์อาจทำให้ได้รับอันตรายจากการใช้ในทางที่ผิด ทำให้ผิวหนังไหม้อย่างรุนแรงและทำลายดวงตา

โดยปัจจุบันผลิตภัณฑ์ไฮเตอร์ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นวัตถุอันตราย ประเภทผลิตภัณฑ์ฟอกขาว ใช้สำหรับฟอกผ้าขาว และทำความสะอาดวัสดุ ซึ่งวิธีการใช้ต้องนำไปเจือจางด้วยน้ำและต้องสวมถุงมือยางขณะใช้ รวมทั้งต้องล้างมือให้สะอาดหลังจากใช้งานเสร็จทุกครั้ง จึงห้ามนำมาใช้ล้างหน้าอย่างเด็ดขาด เพราะเป็นการนำไปใช้ผิดวิธีทำให้เกิดอันตรายอย่างรุนแรง

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ โดยประชาชนสามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก อย. ได้ที่เว็บไซต์ www.fda.moph.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และแจ้งเบาะแสผลิตภัณฑ์ที่ต้องสงสัยว่าไม่ได้รับอนุญาตหรือโฆษณาเกินจริงได้ที่สายด่วน 1556

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ผลิตภัณฑ์ไฮเตอร์จัดเป็นวัตถุอันตราย ใช้สำหรับฟอกผ้าขาว และทำความสะอาดวัสดุ การนำไปใช้ล้างหน้าหรือใช้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์อาจทำให้ได้รับอันตรายจากการใช้ในทางที่ผิด ทำให้ผิวหนังไหม้อย่างรุนแรงและทำลายดวงตา

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

แท็ก #AFNCThailand #ข่าวปลอม #ฟอกขาว #ล้างหน้า #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #หน้าขาวใส #เคล็ดลับ #ไฮเตอร์