Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม5,185,332

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ลือ พนักงานคัดแยกพัสดุของบริษัทจัดส่งพัสดุแห่งหนึ่งติดเชื้อ COVID-19

วันที่ 1 เม.ย. 2563 15:56 น.

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ลือ พนักงานคัดแยกพัสดุของบริษัทจัดส่งพัสดุแห่งหนึ่งติดเชื้อ COVID-19 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ นิติบุคคลของคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่ง พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

จากที่มีการเผยแพร่ภาพและข้อความว่า “ฝ่ายจัดการนิติฯ ได้รับแจ้งจากพนักงานส่งพัสดุของบริษัทจัดส่งพัสดุแห่งหนึ่ง บอกว่ามีพนักงานคัดแยกพัสดุของบริษัทติดเชื้อ COVID-19 ขอให้ระมัดระวังในการสัมผัสกับพัสดุ” ทางนิติบุคคลของคอนโดมิเนียมดังกล่าวได้ชี้แจงว่า ไม่เป็นความจริง ยังไม่มีรายงานว่าพนักงานคัดแยกพัสดุของบริษัทจัดส่งพัสดุแห่งหนึ่งติดเชื้อ COVID-19 ในพื้นที่ดังกล่าวแต่อย่างใด และฝ่ายจัดการนิติฯ ของคอนโดมิเนียมดังกล่าวได้มีมาตรการเช็ดทำความสะอาดกล่องพัสดุด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อเพื่อความปลอดภัยของผู้ที่อาศัย

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ไม่จริง ไม่ควรแชร์ต่อ

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : นิติบุคคลของคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่ง

แท็ก #AFNC #AFNCThailand #COVID-19 #ข่าวปลอม #บริษัทจัดส่งพัสดุ #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #โควิด-19