Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม5,185,313

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ลือหึ่ง! ศุลกากร ห้ามนำเข้าหน้ากากอนามัย และชุดป้องกันเชื้อโควิด-19

วันที่ 12 เม.ย. 2563 19:03 น.

ตามที่มีการโพสต์ข้อความ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ด่านศุลกากร ห้ามนำเข้าสินค้า คือ หน้ากากอนามัย ชุด PPE ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 เครื่องวัดไข้ และเครื่องช่วยหายใจ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับทาง กรมศุลกากร พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

จากกรณีที่มีการโพสต์ข้อความว่า ด่วนจากด่านศุลกากร หยุดนำเข้าสินค้า คือ หน้ากากอนามัย ชุด PPE ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 เครื่องวัดไข้ และเครื่องช่วยหายใจ ทางกรมศุลกากร ได้ชี้แจงว่า ประเด็นดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด เนื่องจากทางกรมศุลกากรไม่เคยมีหนังสือแจ้งผู้ประกอบการหรือผู้นำเข้าเกี่ยวกับการหยุด หรือห้ามนำเข้าสินค้าเกี่ยวกับหน้ากากอนามัย ชุด PPE ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 เครื่องวัดไข้ และเครื่องช่วยหายใจ โดยผู้ประกอบการยังคงสามารถนำเข้าสินค้าดังกล่าว ได้ตามปกติ

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และติดตามข่าวสารจากกรมการขนส่งทางบก กรมศุลกากร โดยสามารถติดตามได้ที่ http://www.customs.go.th/ หรือโทร 02 6676000

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ไม่จริง ไม่ควรแชร์ต่อ

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมศุลกากร

แท็ก #AFNC #AFNCThailand #ข่าวปลอม #ชุดPPE #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #หน้ากากอนามัย #เครื่องวัดไข้