Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม3,672,693

ข่าวปลอม อย่าแชร์! รับประทานอาหารกระป๋องอันตราย

วันที่ 29 ก.ย. 2563 16:11 น.

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง รับประทานอาหารกระป๋องอันตราย ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

จากที่การแชร์ข้อมูลว่าการรับประทานอาหารกระป๋องเป็นอันตรายต่อร่างการ ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ชี้แจงว่า การรับประทานอาหารกระป๋องไม่เป็นอันตราย หากเลือกอาหารกระป๋องที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) รวมทั้งเลือกซื้ออาหารกระป๋องที่สภาพภาชนะสมบูรณ์ ไม่มีสนิม ฝาปิดสนิท ไม่บุบหรือรั่ว และยังไม่หมดอายุ ซึ่งอาหารกระป๋อง คือ อาหารสำเร็จรูปที่บรรจุอยู่ในภาชนะปิดสนิทป้องกันการสัมผัสกับอากาศภายนอก และผ่านกรรมวิธีให้ความร้อนเพื่อทำลายหรือยับยั้งการขยายพันธุ์เชื้อจุลินทรีย์ อีกทั้งยังสามารถเก็บอาหารกระป๋องไว้ในอุณภูมิห้องได้ แต่ไม่ควรโดนแสงแดดหรือความชื้น ด้วยวิธีการผลิตและกระบวนการที่กล่าวไว้ข้างต้นทำให้สามารถเก็บรักษาอาหารกระป๋องได้นานกว่าอาหารสด แต่อย่างไรก็ตามอาหารกระป๋องก็คืออาหารสำเร็จรูปชนิดหนึ่ง ที่มักจะมีโซเดียมเป็นส่วนประกอบ คุณค่าทางโภชนาการน้อยกว่าอาหารปรุงสด จึงไม่ควรรับประทานมากเกินไปหรือไม่รับประทานเป็นประจำ และควรพิจารณาคุณค่าทางโภชนาการก่อนเลือกซื้อเพื่อให้ได้รับสารอาหารที่เหมาะสมต่อวัน

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.fda.moph.go.th หรือโทร. 02 5907000

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : การรับประทานอาหารกระป๋องไม่เป็นอันตราย หากเลือกอาหารกระป๋องที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) รวมทั้งเลือกซื้ออาหารกระป๋องที่สภาพภาชนะสมบูรณ์ ไม่มีสนิม ฝาปิดสนิท ไม่บุบหรือรั่ว และยังไม่หมดอายุ

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

แท็ก #AFNC #AFNCThailand #ข่าวปลอม #ปลากระป๋อง #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #อาหารกระป๋อง #อาหารแปรรูป