Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม3,499,036

ข่าวปลอม อย่าแชร์! รัฐหลอกให้ลงทะเบียน เพื่อจะเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง

วันที่ 30 มี.ค. 2563 16:22 น.

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง รัฐหลอกให้ลงทะเบียน เพื่อจะเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

จากกรณีที่มีการโพสต์ข้อความ ใครไม่เคยเสียภาษีเลย ทำงานอิสระ เงินต่อปีเท่าไหร่ ถ้าเกิน 150,000 ตรวจย้อนหลังเจอเสียภาษีสองเท่า ชิมช้อปใช้มีคนโดนมาแล้ว ซึ่งทางกรมสรรพากรได้ให้ข้อมูลถึงเรื่องดังกล่าวว่าตามที่มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่ากรมสรรพากรจะนำข้อมูล ของผู้ลงทะเบียน www.เราไม่ทิ้งกัน.com ไปใช้ในการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังของกลุ่มผู้มีอาชีพอิสระนั้น ขอแจ้งว่าไม่เป็นความจริง และกรมสรรพากร ขอยืนยันว่าผู้ลงทะเบียนผ่าน www.เราไม่ทิ้งกัน.com เพื่อรับเงินตามมาตรการฯ ดังกล่าว จะไม่ถูกนำข้อมูลการลงทะเบียนมาใช้ในการตรวจสอบภาษี เนื่องจากกรมสรรพากรมีข้อมูลทั้งหมดอยู่แล้ว จึงขอให้ประชาชนอย่ากังวล

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องภาษีต่างๆ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.rd.go.th หรือโทร. ศูนย์สารนิเทศสรรพากร โทร.1161

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ไม่จริง ไม่ควรแชร์ต่อ

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

แท็ก #AFNC #AFNCThailand #ข่าวปลอม #ภาษี #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #เราไม่ทิ้งกัน #เสียภาษี