Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม3,420,725

ข่าวปลอม อย่าแชร์! รัฐบาล! เตรียมมาตรการรองรับคนไทย 7,000 คน กลับจากอิตาลี

วันที่ 30 มี.ค. 2563 09:42 น.

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง รัฐบาล เตรียมมาตรการรองรับคนไทย 7,000 คน กลับจากอิตาลี ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กระทรวงการต่างประเทศ พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

จากกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวว่ารัฐบาลไทยเตรียมการรับประชาชนคนไทยในอิตาลีกว่า 7,000 คน นั้น กระทรวงการต่างประเทศ ได้ให้ข้อมูลถึงเรื่องดังกล่าวว่าไม่เป็นความจริง ขณะนี้มีคนไทยในอิตาลีเพียง 30 คนที่แจ้งความประสงค์จะกลับไทย โดยที่สายการบินพาณิชย์ยังให้เปิดให้บริการอยู่ จึงสนับสนุนให้คนไทยเดินทางกลับด้วยตนเองก่อน

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่มาจากกระทรวงการต่างประเทศ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.mfa.go.th  หรือโทร. 02 2035000

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ไม่จริง ไม่ควรแชร์ต่อ

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กระทรวงการต่างประเทศ

แท็ก #AFNC #AFNCThailand #ข่าวปลอม #รัฐบาล #อิตาลี