Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม8,635,533

ข่าวปลอม อย่าแชร์! รัฐบาลลดใช้ถุงพลาสติก แต่นำเข้าขยะถุงพลาสติกจากต่างประเทศ

วันที่ 21 ก.พ. 2563 09:50 น.

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง รัฐบาลลดใช้ถุงพลาสติก แต่นำเข้าขยะถุงพลาสติกจากต่างประเทศ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

จากประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ขยะเทศบาลเป็นสินค้าที่ต้องห้ามนำเข้า และห้ามนำผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. 2562 ปัจจุบันไม่มีการออกใบอนุญาตให้นำขยะเข้าประเทศ มีเพียงกรมโรงงานอุตสาหกรรมในฐานะผู้ได้รับมอบอำนาจในการอนุญาตให้นำเศษ เศษตัด และของที่ใช้ไม่ได้ซึ่งเป็นพลาสติกไม่ว่าใช้แล้วหรือไม่ก็ตาม ที่สามารถเข้ากระบวนการผลิตโดยไม่ผ่านกระบวนการทำความสะอาดแยกตามชนิดของเศษพลาสติก และสามารถใช้ประโยชน์ได้โดยตรง นำเข้ามาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตของโรงงานได้เท่านั้น

ทั้งนี้กรมศุลกากรเป็นผู้มีอำนาจในการตรวจสอบ การนำเข้าสินค้า ซึ่งได้มีการตรวจสอบอย่างเข้มงวด และหากตรวจพบการกระทำผิดกฎหมาย คือ การสำแดงเท็จ และการลักลอบนำเข้าขยะ จะดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดตามฐานความผิดต่อไป

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.diw.go.th หรือโทร. 02 2024000

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ไม่จริง ไม่ควรแชร์ต่อ

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

กดแชร์ข่าว เพื่อไม่ให้สังคมตกเป็นเหยื่อข่าวปลอม
  •  
  •  
  •  
  •  
แท็ก #ข่าวปลอม #นำเข้า #พลาสติก #รัฐบาล #เศษพลาสติก