Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม3,422,948

ข่าวปลอม อย่าแชร์! รักษาโรคกระดูกเสื่อม ด้วยการดื่มน้ำกระชายผสมน้ำผึ้งมะนาว

วันที่ 17 มิ.ย. 2563 14:40 น.

ตามที่ได้มีข่าวปรากฎในสื่อออนไลน์ต่างๆ ในประเด็นเรื่อง รักษาโรคกระดูกเสื่อม ด้วยการดื่มน้ำกระชายผสมน้ำผึ้งมะนาว ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

จากที่มีการแชร์วิธีรักษาโรคกระดูกเสื่อม ด้วยการดื่มน้ำกระชาย ผสมน้ำผึ้งมะนาว ทางกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้ชี้แจงว่า ไม่เป็นความจริง จากการตรวจสอบสรรพคุณตามตำรายาไทยไม่พบว่า กระชาย น้ำผึ้ง และมะนาวมีผลเกี่ยวกับกระดูก และสำหรับการสืบค้นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ก็ไม่พบงานวิจัยที่เกี่ยวกับการป้องกัน และรักษาโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท แต่สูตรนี้อาจช่วยลดอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ แน่นจุกเสียด แก้ปวดมวนท้อง ขับลม ช่วยให้กระเพาะ และลำไส้เคลื่อนไหวดีขึ้น และแก้ไอ ขับเสมหะ ฟอกโลหิตประจำเดือนของสตรีจากความเปรี้ยวจากน้ำมะนาว 

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.dtam.moph.go.th หรือโทร. 02 5917007

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ไม่พบสรรพคุณของกระชาย น้ำผึ้ง และมะนาว ที่มีผลเกี่ยวกับกระดูก และเมื่อสืบค้นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ก็ไม่พบงานวิจัยที่เกี่ยวกับการป้องกัน และรักษาโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

แท็ก #AFNC #AFNCThailand #กระชาย #ข่าวปลอม #โรคกระดูกเสื่อม